Gözaltına alınan, tutuklanan ve genel olarak yargılanan sanıklara yönelik olarak verilen avukatlık hizmeti son dönemde sık sık Türkiye gündeminde yer alıyor. 2007 tarihli İngilizce-Türkçe iki dilli yayınlanan bu çalışmada erişilebilirlik ve hizmet kalitesi bakımından avukatlık mesleğinin durumu inceleniyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Ceza Davalarında Adli Yardım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Amaç
Yöntem
Dava Dosyaları
Örneklem Seçimi
Genel Örneklem İçin Dava Dosyalarının Seçimi
Ek Örneklem
Veri Toplama
Duruşma Gözlemleri
Mülakatlar
Avukat Seçimi
Hâkim ve Savcı Seçimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuçlar
Dava Dosyaları
Sanıkların Demografik Özellikleri
Erişilebilirlik Oranları
Hukuki Temsilin Kalite ve Etkisinin Ölçümü
Sanık Hakları Formu
Kolluk İfade Alma Tutanağı
Savcılık Aşaması
Sorgu Hâkimliğinde İfade Alma Tutanağı
İddianame
Yargılama
Yargılama Sonuçları
Yargılama Süresi
Yargılama Süresince Tutukluluk Hali
Avukatın Değişmesi
Karar
Temyiz
Mülakatlar
Erişilebilirlikle İlgili Tutumlar
Sanıklar Haklarını Nereden Öğreniyor?
CMK Uygulama Servisinin Kullanıcıları Kimlerdir?
Sanıkların Ne Kadarı CMK Hizmetinden Yararlanmaktadır?
Sanıklar Haklarını Anlıyor mu?
Kalite ve Etki
CMK Uygulama Servisi Gereken Şekilde İşliyor mu?
CMK Uygulama Servisinin İyileştirilmesi İçin Ne Yapılmalıdır?
Bir Avukatın Yargılamaya Katkısı Nedir?
CMK Avukatı ile Özel Avukatlar Arasında Bir Fark Var mı?
Bulguların Özeti
Dava Dosyaları: Erişilebilirlik
Dava Dosyaları: Kalite ve Etki
Mülakatlar: Erişilebilirlik
Mülakatlar: Kalite ve Etki

BEŞİNCİ BÖLÜM Tartışma
Müdafiliğe Erişim
Erişimi İyileştirmek: Ama Neye? Kalitenin Önemi
Ekler
Ek 1: İstanbul Ceza Mahkemelerinde İş Yükü (yıl 2000 ve 2001)
Ek 2: Dosya İnceleme Formu
Ek 3: Duruşma Gözlem Formu
Ek 4: Avukat Görüşme Formu
Ek 5: Hâkim/Savcı Görüflme Formu

_

Galma Jahic

Galma Jahic Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Psikoloji yüksek lisansını aynı üniversiteden 1999 yılında aldı. Newark, New Jersey Rutgers Üniversitesi’nden Ceza Adaleti konusunda bir başka yüksek lisans derecesi elde etti. Halen aynı üniversitede doktora öğrencisidir. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalışmaya başladı ve mahkemeler, ceza usulü ve bunlara yönelik kamuoyu güvenine ilişkin birçok araştırmada yer aldı ve 2005 Uluslararası Suç Mağduriyeti Araştırması’nın Türkiye ayağını yürütenlerden biri oldu. Jahic aynı zamanda geçmiş dönemlerde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı – Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Uluslararası Göç Örgütü ile de çalıştı.


İdil Elveriş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk Yüksek Lisans derecesini 1998 yılında Tulane Üniversitesi’nden aldı. Avukat ve hukuk danışmanı olarak New York, Kosova, Britanya ve İstanbul’da çalıştı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne katılarak, Türkiye’de hukuk kliniklerinin öncülüğünü yaptı. İlgi alanları arasında adalete erişim, hukuk ve siyaset, arabuluculuk, yargı ve mahkemeler yer almaktadır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programını bitiren Elveriş, halen aynı üniversitede Hukuk Fakültesi bünyesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok dergi ve derleme eserde makale ve bölüm kaleme almıştır. Yayınlanmış eserleri arasında Türkiye’de Adli Yardım Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş; Adliye Gözlemleri, İstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Şartlar, Duruşmalar ve Gecikmeler; Adalet Barometresi, Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri ve Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemelerinde Müdafiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi bulunmaktadır.


Seda Kalem

Seda Kalem 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. New School Üniversitesi, New York’ta başladığı Sosyoloji yüksek lisans programından 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı doktora çalışmalarında halen tez yazma aşamasındadır. 2004 yılından itibaren Uzman araştırmacı olarak çalışmakta olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde adalete erişim üzerine çeşitli projelerde proje yürütücülüğü ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Kalem özellikle hukuk ve toplum çalışmaları ve hukuk sosyolojisi alanları üzerine çalışmakta, bu alanların içerisinde mahkemeler ve adalet tanımı konularıyla ilgilenmektedir.