“Dünya Kentleri” dersi, BİLGİ-MİMARLIK yüksek lisans programında yoğun biçimde işlenen modern kent ve mimarlık tarihi konularının, dünyada gündem oluşturulmuş kentlerden birine odaklanarak pekiştirilmesi, modern mimarlık kültürüne ilişkin görgünün derinleştirilmesi amacı ile programa alınmış zorunlu dersler arasında bulunmaktadır. Ders, akademik takvim boyunca o yıl için seçilen şehirle ve mimarisiyle ilgili seminerlerle sürdürülmekte ve akademik yıl sonunda yapılan 10 günlük araştırma ve keşif hedefli gezi ile tamamlanmaktadır. Bu kitapta dünya metropollerinin anası olarak adlandırılan Londra ile ilgili 2007-2008 yılı içindeki akademik çalışmalar ile Temmuz 2008’de Londra’ya yapılan gezi deneyimleri ve ilgili serginin çıktıları yer almaktadır.

_