Günümüzde, gençliğini 68’in heyecanı içinde Paris Üniversitesi’nin Nanterre kampüsünde genç bir asistan olarak geçiren, Daniel Cohn-Bendit’e hocalık eden, Louis Althusser’in seminerlerinde ders veren, doktorasını AlainTourain’le birlikte yapan, Mayıs 68 eylemlerine bizzat katılarak, bundan ötürü Cenevre’ye sürülen ve bugün dünyanın sayılı sosyal bilimcilerinden biri olarak bilinen Manuel Castells’in çalışmaları kapsam ve amaç bakımından Marx ve Weber’in çalışmalarıyla kıyaslanıyor._x000D_
Castells’in İngiliz gazeteci Martin Ince ile yaptığı söyleşilerden derlenen bu kitapta Castells, toplumsal örgütlenmeler, kimlikler; eğitim, bilgi ve kültür, teknoloji gibi alanlar ile dünyanın Afrika, Rusya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya gibi bölgelerindeki toplumsal dönüşüm süreçlerine ilişkin yeni düşünceler sunuyor. Kitapta ayrıca Castells’in ayrıntılı bir biyografisi ve çalışmalarının geniş bir bibliyografyası da yer alıyor.

Yazarların Biyografileri
Teşekkürler
Giriş

BİRİNCİ SÖYLEŞİ Manuel Castells: Hayatı ve Çalışmaları

İKİNCİ SÖYLEŞİ Yenilik Yeni Teknoloji: İnternet, Biyoteknoloji ve Hatta Nanoteknoloji

ÜÇÜNCÜ SÖYLEŞİ Akışlar Uzamı

DÖRDÜNCÜ SÖYLEŞİ Toplumsal Hareketler ve Örgütlenmeler

BEŞİNCİ SÖYLEŞİ Kimlik

ALTINCI SÖYLEŞİ Siyaset ve İktidar

YEDİNCİ SÖYLEŞİ Castells’in Dünya Turu

SEKİZİNCİ SÖYLEŞİ Bir Bilgi Dünyası

Kaynakça

Dizin

_

Manuel Castells

Manuel Castells 1942’de İspanya’da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1964’te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini, 1967’de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı.

Akademik hayatına 1967’de Paris Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vererek başladı. 1972’de yazmış olduğu La Question Urbaine adlı kitabı on dile çevrildi ve bu kitabıyla “Yeni Kent Sosyolojisi” kavramının entelektüel kurucularından biri oldu. 1982’de Guggenheim Fellowship, 1983’te C.Wright Mills ödülünü kazandı.

1979’dan beri Berkeley California Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ve Sosyoloji bölümlerinin yanısıra, Avrupa, Amerika, Kanada, Asya ve Latin Amerika’daki 15 değişik üniversitede konuk profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Derslerin içeriğini; kentsel ve bölgesel siyasetin karşılaştırmalı analizi, enformasyon toplumunun sosyolojisi ve enformasyon teknolojisi ve toplumu oluşturmaktadır.

Castells ayrıca, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Avrupa Komisyonu (EC), Şili (Allende yönetimi), Meksika, Fransa, Ekvator, Rusya, Brezilya, Portekiz, İspanya ve Güney Afrika hükümetlerine danışmanlık yapmıştır.

Başta Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür adlı 3 ciltlik eseri olmak üzere, yirmi kitap, yüzün üstünde makalenin yazarı ve on beş kitabın editörü olan Castells’in diğer önemli eserleri arasında; The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements (1983), The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring & the Urban-Regional Process (1989), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society (2001) yeralmaktadır.


Martin Ince

Martin Ince Merseyside’a bağlı Birkenhead’de doğmuş ve yaşamını Londra’da sürdüren bir İngiliz gazetecidir. Ince geçmişte editör yardımcılığı yaptığı Times Higher Education Supplement’de editör olarak görev yapmaktadır ve ayrıca konferans ve radyo-TV spikeri ve medya eğitmenidir. Martin Ince pek çok gazete ve dergi için yazı yazmakta- dır. Newcastle Üniversitesi’nde jeoloji ve kimya okuyan Ince, Kraliyet Astronomi Cemi- yeti’nin ve İngiliz Bilim Yazarları Birliği İdare Komitesi’nin bir üyesidir. Martin Ince İn- giltere’deki Northumbria Üniversitesi’nde bulunan Sürdürülebilir Kentler Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırmacıdır.