Bu kitap STK’ların, KOBİ’lerin ve Kooperatiflerin Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları ve fon veren diğer ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik projelerini yazabilmeleri için gerekli bilgileri ve yöntemi tanıtma amacıyla yazılmıştır. AB ve Kalkınma Ajanslarına projeyi başvurusu yapmak için gerekli olan “Proje Döngüsü Yönetimi” yaklaşımının ayrıntısıyla incelenmesi ve tanıtılması bu kitabın temel amacıdır. Kitap boyunca, üç ayrı temel proje örnek olarak işleniyor. Bunlardan birincisi KOBİ’ler için bir örnek oluştururken ikincisi STK’lar için örnek oluşturmaktadır. Üçüncü örneğimiz ise STK’lar kadar kooperatifler için de örnek olabilecektir. Bu örnekleri izleyerek ve kitap boyunca var olan uygulamaları adım adım yaparak kılavuzu bir çalışma malzemesi olarak kullanan kurum ve kuruluşların kitaptaki uygulamalar bittiğinde ellerinde başvuru için hazır bir proje metni ve mantıksal çerçeve matrisi ve bütçesi olacaktır._x000D_
_x000D_
Bu çalışmaya açık kaynak olarak ulaşabilirsiniz:_x000D_
_x000D_
https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/projehazirlamavebutceleme.pdf_x000D_
_x000D_

YAZARLAR
ÖNSÖZ 

I. BÖLÜM GİRİŞ 
DERS 1: Kitabın amacı ve yöntemi
DERS 2: Proje ve proje döngüsü yönetimi

II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 
DERS 3: Sorun analizi
DERS 4: Hedef analizi
DERS 5: Strateji analizi
DERS 6: Paydaş analizi
DERS 7: Projenin amacı

III. BÖLÜM PLANLAMA
DERS 8: Faaliyetlerin belirlenmesi
DERS 9: Mantıksal çerçeve matrisi
DERS 10: Çıktılar
DERS 11: Risk analizi ve projenin varsayımları
DERS 12: Nesnel başarı göstergeleri
DERS 13: Doğrulama kaynakları
DERS 14: İzleme ve değerlendirme
DERS 15: Sürdürülebilirlik
DERS 16: Faaliyet ve zaman planlaması

IV. BÖLÜM PROJE BÜTÇELERİ 
DERS 17: Bütçe hazırlama ve kaynak planlaması

EKLER 
EK 1: Mantıksal çerçeve matrisinde yanlış bulma
EK 2: Mantıksal çerçeve kontrol listesi
EK 3: Avrupa Komisyonu proje başvuru formu

KAYNAKLAR 
DİZİN 

_

Alper Akyüz

1972 yılında Ankara’da doğdu. Yüksek öğrenimini ve lisansüstü eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırası ve sonrasında AEGEE (Avrupa Öğrencileri Genel Forumu), TEMA Vakfı, Tarih Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sivil toplum, insan hakları, çevre, gençlik, eğitim ve Avrupa Birliği alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak çeşitli çalışmalarda bulundu. Gönüllülük, insan hakları, Avrupa Birliği, örgüt yönetimi, AB Fonları, iletişim, eğitmen eğitimleri gibi çeşitli konularda serbest eğitmen olarak çalıştı ve STK’lar ve ağlar konusunda araştırma çalışmalarında bulundu. Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Direktörlüğü eğitmen havuzunda yer alan Alper Akyüz’ün çeşitli konularda yayımları ve çevirileri bulunmaktadır. 2003 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Biriminde uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı koordinatörü ve eğitmen olarak çalışmakta olan Alper Akyüz aynı zamanda ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’ ve ‘STK’lar ve Kapasite Geliştirme’ başlıklı dersleri vermekte ve Örgüt Çalışmaları biriminde doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.


Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.


Yiğit Aksakoğlu

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Londra Üniversitesi’ne bağlı London School of Economics’de STK Yönetimi alanında tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde 2003-2008 yılları arasında çalışmış, STK Eğitim ve Sertifika Programı’nda savunuculuk, örgüt yönetimi ve proje döngüsü yönetimi gibi çeşitli eğitimler vermiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları – Eğitim Dizisi’nden çıkan Proje Döngüsü Yönetimi ve Savunuculuk ve Politikaları Etkileme kitaplarına katkıda bulunmuştur. Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans programında proje döngüsü yönetimi dersleri vermiştir. Halen Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olarak çalışmaktadır.