Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2023 “Mazoşizm” başlığını taşıyor. Yıllığın 15. sayısı, Freud’dan günümüze mazoşizm kavramında ortaya çıkan kuramsal farklılıkları ve bunların kliniğe yansımalarına dair çağdaş makaleleri içeriyor. Seçkide ayrıca tekrarlama ve çöküş kavramlarına dair bir Freud-Winnicott karşılaştırması, Vamık Volkan’ın “neden savaş” sorusuna büyük grup psikolojisi odaklı yanıtı, Baranger’lerin psikanalize katkıları, analistin bastırılmamış bilinçdışına yaklaşma uğraşının birincil aracı olarak sezgi kavramı ve ebeveyn-bebek terapisinden esinlenen erişkin analizinde analistin metafor nitelikli işlevine üzerine metinler de yer alıyor. Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Melis Tanık Sivri editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistlerden oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

Yazarlar ve Yayın Kurulu

Sunuş
Melis Tanık Sivri

1 Mazoşizm Üzerine Düşünceler: Giriş
Catalina Bronstein

2 Sadomazoşizm İçin Metapsikolojik Bir Çerçeve
Jack Novick, Kerry Kelly Novick

3 Geçmişte ve Şimdi Kleincı Gelenekte Analiz Pratiğinde Mazoşizmle/Mazoşist Unsurlarla Karşılaşmak Üzerine Düşünmek
Claudia Frank

4 Mazoşizm
Dominique Bourdin

5 Benno Rosenberg’in Çalışması
Denys Ribas

6 Tekrarlama ve Çöküş: Freud, Winnicott ve Ölüm
Johannes Picht

7 Albert Einstein’ın “Neden Savaş” Sorusuna Büyük Grup Psikolojisi Odaklı bir Bakış
Vamık D. Volkan

8 Madeleine ve Willy Baranger’nin Psikanalize Katkıları
Jorge Luis Maldonado

9 “Hakikat Yerden Fışkıracak…”: Duyu İzlenimlerinin Toplayıcısı Olarak Analist
Avner Bergstein

10 Ebeveyn-Bebek Psikoterapisinden Esinlenen Erişkin Psikanalizi: Analistin Metaforik İşlevi
Bjorn Salomonsson

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler

The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2022 Sayıları Dizini

Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini

_

Avner Bergstein


Bjorn Salomonsson


Catalina Bronstein


Claudia Frank


Denys Ribas


Dominique Bourdin


Jack Novick


Johannes Picht


Jorge Luis Maldonado


Kerry Kelly Novick


Melis Tanık Sivri


Vamık D. Volkan

Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan, 1932 yılında Lefkoşa’da yaşayan bir Türk ailede doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1956 yılında mezun oldu. 1957 yılında psikiyatri uzmanlığı ve psikanaliz eğitimi almak ve staj yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. 1963 yılında Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi oldu ve 2002 yılında emekli olana değin bu üniversitede çalıştı. Volkan, 18 yıl boyunca Virginia Üniversitesi Blue Ridge Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında hastanedeki birçok merkezin gelişiminde kilit rol oynadı. 1987 yılında Prof. Dr. Vamık Volkan Virginia’nın Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında Zihin ve İnsan Etkileşimi Araştırmaları Merkezi’ni (The Center for the Study of Mind and Human Interaction) (CSMHI) kurdu. Vamık Volkan’ın kurduğu bu merkez türünün ilk örneklerinden biri oldu. Merkezde psikiyatristler, psikanalistler ve psikologların yanı sıra, siyaset bilimciler, tarihçiler, eski diplomatlar ve farklı branşlardan araştırmacılardan oluşuyordu. Prof. Volkan bu merkez aracılığıyla Sovyetler Birliği, Baltık Cumhuriyetleri, Arnavutluk, Kuveyt, Eski Yugoslavya, Gürcistan, Güney Osetya, Türkiye, Yunanistan ve ABD gibi pekçok ülkede projeler gerçekleştirdi. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın başkanlığında kurulan Carter Merkezi’nin Uluslararası Müzakere Ağı’nda (INN) üye olarak görev yaptı ve uluslararası sorunların çözümü için çalıştı. Yaptığı çalışmalardan ötürü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Vamık Volkan’a 2015 YILINDA Mary Sigourney Psikanaliz Ödülü’nü getiren ise “ciddi kişilik bozukluklarının anlaşılmasında ilkel nesne teorisini, klinik buluşlara eklemesi ve milletler veya kültürler arası çatışmaları anlamak için psikanalitik düşünceyi kullandığı” çalışmaları oldu.