Bedensel hastalıkların ortaya çıkışında pek çok etmen rol oynar ve bedende olan, ruhsal durumdan bağımsız değildir. Psikanaliz kişinin ruhsallığını anlama çabasında bastırılanı, tanınmamış olanı, temsil edilemeyeni görünür kılmaya çalışır. Psikosomatik belirtilerin varlığında beden bir dil kullanır ve bu dil, ancak uygun bir kapsayıcı ilişki içinde – psikanaliz yolu ile anlaşılabilir. Tıpkı bir rüyanın ya da eylemin analiz sürecinde anlam bulması gibi._x000D_
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Acıyan Beden: Psikosomatik” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hâle getirilmesiyle ortaya çıkan bu kitapta psikanalitik kuram ve uygulamalardan yola çıkarak beden ve ruhsallık ilişkisi hakkında süren tartışmaları takip edeceksiniz.

Derleyen ve Yazarlar
Derleyenin Önsözü
Giriş: Sempozyum Açılış Konuşması Pınar Limnili

1 Dolaşan Dölyatağından Konuşan, Acı Çeken Bedene; Hipokrat’tan Çağdaş Psikanalistlere Psikosomatik Kavramı Mine Özmen

2 Paris Psikosomatik Okulu (IPSO) ve Pierre Marty Ayla Yazıcı

3 Vücut Tiyatrosu - Joyce McDougall Berrak Ciğeroğlu

4 Somatik Hastalarla Çalışmak: Bazı Kuramsal ve Karşıaktarımsal Meseleler Jacques Press

5 Jacques Press’in Psikosomatik Hastalarla Çalışması Üzerine Bir Tartışma Bella Habip

6 Bella Habip’in Tartışması Üzerine Bazı Düşünceler Jacques Press

7 Bedenin Belleği: Hatırlama ve Tekrar Meltem Temiz

8 Beden, Sınırlar, Metaforlar Nesli Keskinöz Bilen

9 Zeminin Sallanması Işın Sayın Tamerk

10 Uçtu Uçtu Kuş Uçtu... Erken Çocukluk Travması ve Bedensel Bellek Sibel Mercan

11 Günümüzde Beden ve Zihin: Gerçeklikler mi, Yoksa Kültürel Yapılar mı? Luigi Solano

12 “Beatrice’in Dokuz Deliği Var!”. “Parçalanmış Aşkın” Psikanalizinde Ruhsallık-içi Öykü: Ruhsal İnziva Olarak Psikojenik Orgazm Güçlüğüne Derinlemesine Bir Bakış” Maurice Apprey

13 Erken Menopoz: Çok Geç Mine Özgüroğlu

14 Kapanış Konuşması Ayla Yazıcı

Dizin

Somatik hastalarla çalışmak oldukça talepkâr bir iştir ve analist için zorlu bir görevdir. Size “ruhsal açıdan acı çekmiyorum, sadece fiziksel olarak hastayım, hepsi bu” diyen bir hastayla analist olarak ne yaparsınız? Paris Psikosomatik Okulu’nun kurucuları, somatik hastaların ruhsal işleyişindeki bir bozukluğun altını çizmişlerdir. Onların bu ifadelerini tersine çevirmek istiyorum. Artık kendime “Bu hastadaki eksiklik nedir?” diye değil, daha ziyade “Onunla temasa geçmemle ilgili bendeki eksiklik nedir?” diye soruyorum…
Jacques Press

Beden ve Zihin yoktur; Beden diye bir şey yoktur; Zihin diye bir şey yoktur. Daha da radikal bir biçimde, bedenin ve zihnin, bir bütün olarak organizmadan ayrı içkin bir varoluşu olmadığı, gözlemleyenin bakış açısıyla ilgili iki kategori olduğu söylenebilir… Eğer beden ve zihin “tek ve özdeş” (Spinoza) ise beden olarak gözlemlediğimiz şeye zihne atfettiğimiz nitelikleri atfetmemiz, dolayısıyla da şöyle bir beden tasavvur etmemiz gerekir:
- düşünen, hisseden, yanıt veren, acı çeken, keyif alan;
- bedensel bir aktarım ve bedensel bir karşıaktarım hipotezi noktasına kadar ilişkisel faaliyet içinde bulunan.
Luigi Solano

Şimdi bedeninin sakinleri ve onun patikaları ile ilgili daha dokunaklı ve anlamlı konuşabildiğine göre beden ve onun sakinleri olarak, “hayaletler, ev sahipleri ve misafirler” hakkında konuşmalıyım. Onun zihnine en iyi şekilde hizmet eden ortak yaratımımız olan bir dil onun daha fazla şeyi çözmesine imkân veriyor: “şimdi bağırsaklarım çalışıyor, bu yüzden başka bir alana ilerleyebilirim… Benim içimde bir şeyler var mı sence?
Maurice Apprey

_