Santralİstanbul’da 8 Eylül 2007-29 Şubat 2009 tarihleri arasında gerçekleşen “Modern ve Ötesi” sergisi kapsamında hazırlanmış olan bu kitap, Türkiye’de son elli yılın sanatının bir dökümünü vermeyi amaçlıyor. Bazen eskinin yeniyi, bazen de yeninin eskiyi doğurduğu bu süreçte, belirgin geçişler ve zaman aralıkları tespit etmenin son derece zor olduğu düşünülürse, Orhan Koçak modernin ve ötesinin bir değerlendirmesini yaptığı bu çalışmasında, elli yılın sanatını üslup veya temalara göre değil de kronolojik bir yaklaşımla ele alırken, bizleri kesin tarihler belirlemenin yol açacağı yanılgıdan da uzak tutarak, son elli yılın sanatına bir “hareket” olarak açıklama getiriyor.

Önsöz

Modern Resmin Yaşlanan ve Gençleşen Ustaları
“İstihsal” Tartışması
Tollu, Berk, Eyuboğlu
İlk Modernistler: Zeki Faik İzer ve Sabri Berkel
Soyut Sanatın Sınırları
Adnan Çoker’in Tutarlılığı
Paris’te Öğrencilikten Paris’te Ressamlığa
Modernist Heykel: Boşaltılmış Mekân

Daha Karanlık, Daha Eleştirel: İkinci Bir Modernlik
Cihat Burak
Orhan Peker
Neşet Günal
Ömer Uluç
Özdemir Altan ve Burhan Doğançay
Erol Akyavaş
Yüksel Arslan

“68 Kuşağı”
Mehmet Güleryüz
Komet
Aksoy ve Uygur
68’in Heykelcileri: Kuzgun Acar ve Ali Teoman Germaner

Modernizmden Sonra
Kopuş Noktası: Altan Gürman
Füsun Onur
Sarkis: Çağdaş Sanatta Bir Romantik
Sanatta Feminizmin İlk Belirtileri
2000’lere Doğru: Altüst Olan Kimlik
Sanat Nerede: Kutluğ Ataman’dan Semiha B.

Sonsöz
KAYNAKÇA
RESİMLER 209
DİZİN 213

_

Orhan Koçak

Orhan Koçak 1948, İstanbul doğumlu. ODTÜ’de iktisat ve sosyoloji okudu. 1987-2002 yılları arasında yayımlanan Defter dergisinin yayın kurulunda yer aldı. Psikanaliz, Marksizm, eleştirel teori, Frankfurt Okulu ve edebiyat eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınmaktadır. Metis Yayınları’nda bir edebiyat kuramları ve eleştirisi dizisi başlattı (Metis Eleştiri) ve yayın yönetmenliğini üstlendi. Virgül dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. T. W. Adorno, Max Horkheimer, Melanie Klein ve Samuel Beckett çevirdi: Minima Moralia (1998), Akıl Tutulması (1986), Haset ve Şükran (1999) ve Proust (2001). Koçak, 2016 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu.