Kolonyal bağlamıyla birlikte Avrupa modernleşmesine eleştiri getiren bu eser, aynı zamanda Batılı olmayan ülkelerin bu bağlama katkı sunamayacağına dair anlayışı yermektedir. Modernite oluşumu ve gelişiminin yarattığı Avrupa-merkezci ve egemen anlatıma meydan okuyan Gurminder Bhambra, “bağlantılı tarihler” kavramını ortaya koyarak tarihsel sosyolojinin yeniden inşasını küresel bir boyuta taşımıştır. Rönesans, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi gibi üç temel olaydan yola çıkarak modernite anlatısının oluşturduğu mitlerin orijinini tanımlamayı amaçlamıştır._x000D_
Bhambra bu kitabında, tarihsel anlatıların kurmacadan ibaret olduğuna dair görüşün yanlış olduğunu, bu anlatıların üretim koşullarından bağımsız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Bilgi üretiminin siyasal boyutunun nasıl işlediğini ele almakla beraber, bu işleyiş üzerinden nasıl bir alternatif tarih yazımı uygulanabileceğini ve bunun nasıl bütünsel ve küresel bir karakter kazanabileceğini irdelemektedir.

GİRİŞ Post-kolonyalizm, Sosyoloji ve Bilgi Üretiminin Siyasallığı

BİRİNCİ KISIM Sosyoloji ve Sosyolojinin Tarih Yazımı

BİRİNCİ BÖLÜM Modernite, Kolonyalizm ve Post-kolonyal Eleştiri
İKİNCİ BÖLÜM Avrupa Modernitesi ve Sosyolojik Tahayyül
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Modernleşmeden Çoklu Modernitelere: Yeniden Avrupa merkezcilik

İKİNCİ KISIM Avrupa Merkezciliğin Yapısını Bozmak: Bağlantılı Tarihler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avrupa Kültürünün Bütünlük Arz Attiği Miti: Rönesans
BEŞİNCİ BÖLÜM Modern Ulus-Devletin Mitleri: Fransız Devrimi
ALTINCI BÖLÜM Kapitalizminin Mitleri: Sanayi Devrimi

SONUÇ Post-kolonyalizm Sonrası Sosyoloji ve Sosyal Teori: Bağlantılı Bir Tarih Yazımına Doğru

Kaynakça

Dizin

_

Gurminder K. Bhambra

Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Tarihsel sosyoloji ve çağdaş kuramlar alanında uzman olmakla birlikte postkolonyal çalışmalarla ilgilenmekte olan Bhambra, son postkolonyal çalışmalar içerisindeki araştırmalarda sosyal bilimlerin kesişimlerini ele almaktadır. Bloomsbury Academic tarafından yayınlanan Theory for a Global Age adlı monograf serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Birçok dergiye de katkı sunan Bhambra’nın daha önce yayınlanmış eserleri şunlardır: Connected Sociologies (Bloomsbury, 2014); D. Orrels ve T. Roynon ile birlikte African Athena: New Agendas (Oxford University Press, 2011).