Güvenlik Çalışmaları Serisinin Prof. Dr. Tarık Oğuzlu tarafından hazırlanan elinizdeki beşinci kitabı, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönüşümü ve yakın çevresini dönüştürme çabasında öne çıkan ortaklık politikası ve işbirliği girişimlerini ele alıyor. Bu kapsamda NATO tarafından oluşturulan Barış için Prtaklık, Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği Girişimi, tarihsel gelişim süreçleri içerisinde analiz ediliyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM NATO’nun Bölgesel Girişimlerinin Kuramsal Arka Planı

İKİNCİ BÖLÜM Barış İçin Ortaklık Girişimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği Girişimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye ve NATO’nun Bölgesel Girişimleri

Sonuç

_