_x000D_
_x000D_
Güvenlik Çalışmaları Dizisinin yedinci kitabı, her geçen gün daha fazla önem kazanan siber güvenlik kavramının gelişimini ve geldiği noktayı ele alıyor. Doç. Dr. Salih Bıçakçı tarafından hazırlanan çalışmada yazar, her gün üretilen dijital bilginin, bu bilgiyi kontrol ederek gücünü artırmak isteyen şirketler, bireyler, kurumlar ve devletler tarafından nasıl zaman içerisinde bir güvenlik sorununa dönüştürüldüğünü ve bununla başa çıkmak için geliştirilen yöntemleri bizlere anlaşılır bir dille anlatıyor._x000D_
_x000D_
Çalışma öncelikle Vestfalya sisteminin getirdiği ulus devlet modelinden farklı olarak gelişen siber uzayın ortaya çıkışının Soğuk Savaş’ın rekabet sisteminden nasıl etkilendiğini anlatıyor. Ardından siber uzayın günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditler ile bu tehditlerin, kavramsal sınırları henüz netleşmemiş de olsa, siber savaş ve siber terör gibi yöntemlerle nasıl araçsallaştırıldığı ortaya koyuyor. Son olarak da, tüm dünyada önde gelen devletler ve kurumlar kendi siber güvenlik yol haritalarını belirlerken, Türkiye’nin siber güvenlik konusunda ne tür hazırlıklar içerisinde olduğunu anlatıyor._x000D_
_x000D_

GİRİŞ İnternetin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
ARPANET ve İnternet’in Temeli

BİRİNCİ BÖLÜM Soğuk Savaş’ın Sonu ve Siber Uzay
Fiziksel Katman
Kodlar Katmanı ve Yazılım
İçerik Katmanı
Düzenleyici Katman
Gelişen Hacker Kültürü
Değişen Dünya Dinamikleri ve İnternet

İKİNCİ BÖLÜM Yeni Dönemde Artan Tehditler
Kuralları Yeniden Yazmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Siber Saldırının Yeni Boyutları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Siber Güvenlik

SONUÇ
Kaynakça
Dizin

_

Salih Bıçakçı

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini 1994’te Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nde, yüksek lisansını ise “Türkiye’ye Göç eden Özbekler” üzerine yazdığı teziyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 1996’da tamamladı. 1999’da Norveç Bergen Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Bilgisayar (Humanities Computing) programını tamamlayan Bıçakçı, 2004’te İsrail Tel Aviv Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Kimlik, güvenlik ve terörizm konularında çok sayıda akademik projede görev alan Dr. Bıçakçı, çeşitli üniversitelerde Uluslararası Siyasette Ortadoğu, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Türk Dış Politikası dersleri verdi. Uluslararası güvenlik, milliyetçilik ve siber güvenlik alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda konferanslar veren Dr. Bıçakçı’nın aynı konularda farklı akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.