Güvenlik Çalışmaları Serisinin ikinci kitabı, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve çok tartışılan NATO füze savunma kalkanı konusunu ele atıyor ve İttifak ile üyeleri açısından önemi ve Türkiye’ye etkilerini değerlendiriyor. Dr. Sıtkı Egeli tarafından kaleme alınan çalışma, projenin temelinde iran’ın nükleer silah edinme emelleri ile balistik füze envanterinden duyulan kaygıların yattığını vurguluyor._x000D_
_x000D_
Durumu Türkiye açısından değerlendiren Egeli, yakın geçmişte birkaç kez balistik füze tehdidine maruz kalan Türkiye’nin, füze savunması konusunda kendi ulusal imkânları yerine, ABD ve NATO’nun sağladığı güvenlik garantileri ile füze savunma imkânlarından istifade etmeyi yeğlediğini belirtiyor._x000D_
_x000D_
ABD’nin 2010’da gündeme getirdiği ve NATO’da da kabul gören füze savunma yaklaşımı, Türkiye’nin füze tehdidi karşısındaki geleneksel yaklaşımlarıyla uyumlu olduğundan Ankara tarafından da benimsenmiş ve bu Türkiye’yi füze kalkanı projesi için kritik önemde bir ülke konumuna yükselmiştir._x000D_
_x000D_
Öte yandan yazar, ABD’nin tahsis ettiği askeri ve teknolojik kaynaklar üzerine inşa edilen sistemde, NATO’nun Avrupalı müttefiklerinin katkıları ile olası bir çatışmada kontrollerinin sınırlı olduğunu ve projeye yönelik bazı önemli teknolojik, operasyonel, takvimsel ve siyasi/stratejik belirsizlikler bulunduğunu da belirtmektedir.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Balistik Füze Tehdidi

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye’ye Yönelik Tehdit
Suriye
Irak
İran
Rusya
Ermenistan ve Diğerleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’nin Seçenekleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Füze Savunması ve NATO

BEŞİNCİ BÖLÜM ABD’nin Füze Savunma Yetenekleri ve EPAA
EPAA - 1. Safha
EPAA - 2. Safha
EPAA - 3. Safha
EPAA - 4. Safha

ALTINCI BÖLÜM EPAA’da Etkinlik ve Takvim Belirsizlikleri

YEDİNCİ BÖLÜM EPAA’da Komuta-Kontrol Belirsizliği

SEKİZİNCİ BÖLÜM EPAA’nın Türkiye Açısından Etki ve Yansımaları
Rusya ile İlişkiler
İran ve İsrail Boyutları
Avrupa mı, ABD mi?
Kaynakça
Dizin

_

Sıtkı Egeli

Boğaziçi Üniversitesi’nden siyaset bilimi lisans, Chicago Üniversitesi’nden güvenlik
araştırmaları konusunda lisansüstü, Bilkent Üniversitesi’nden ise uluslararası
ilişkiler alanında doktora derecelerine sahip olan Dr Sıtkı Egeli, ayrıca Roma’daki
NATO Savunma Koleji’ni bitirmiştir. Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görev
yaptığı Mili Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan ayrıldığı
1999’dan bu yana uluslararası bir danışmanlık şirketinin Ankara irtibat
ofisinde çalışmaktadır. Kitle imha silahları ile bunları hedefe ulaştırmakta kullanılan
araçların yaygınlaşması, füze savunması, nükleer caydırıcılık, hava gücü ve
hava savaşı gibi savunma ve stratejiyle ilgili birçok konuda yurtiçi ve yurtdışında
yayınlanmış çalışma, makale ve kitapları mevcuttur.