Bu çalışma özellikle kimlik sorunsalı çerçevesinde çok önemli eserler vermiş, önde gelen Osmanlı tarihçisi Norman Itzkowitz’e armağan kitabı olarak hazırlandı. Kitapta yer alan makaleler Osmanlı dünyasındaki kimlik tanımında Selçuklu döneminden 20. yüzyıla uzanan bir akışkanlık bulunduğunu göstermektedir. Tek bir sesten ibaret olmayan Osmanlı tarihi, Ortadoğu’nun ve Balkanlar’ın farklı kültürlerine, mutfaktan mimariye ve edebiyata kadar uzanan geniş bir çerçeveyi kucaklamaktadır. Daha da önemlisi kitapta yer alan makaleler, çeşitli kimlik şekillenmelerinden sunulan örneklerle birlikte genel kabul gören, yerleşik Osmanlı tarihi anlayışına ve benzeri pek çok düşünceye de bir anlamda tezat oluşturmakta; Osmanlı tarihini artık geride kalmış anlayışlardan uzak bir biçimde ele almamızı da sağlamaktadır.

Türkçe Baskı İçin Kısa Bir not

Bir Hoca ve Tarihçi Olarak Norman Itzkowitz
Baki Tezcan
Norman Itzkowitz’in Başlıca Yayınları
18. Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri
Norman Itzkowitz

Giriş
Karl K. Barbir

BİRİNCİ KISIM Osmanlı Öncesi ve Erken Osmanlı Dönemi

1 Selçuklu Döneminde Anadolu’da Sözler, Kitaplar, Yapılar
Scott Redford

2 Bapheus ve Pelekanon
Rudi Paul Lindner

3 14. Yüzyılda Bitinya’da Dinî ve Etnik Kimlik: Gregory Palamas ve Chionai Örneği
Ruth A. Miller

4 Osmanlı Sultanları İçin Hazırlanan Ekmekte Bursa Sarayının Rolü
Heath W. Lowry

İKİNCİ KISIM 16. ve 17. Yüzyıllar

5 Gölgelerin Gölgeleri: 1530’larda İstanbul’da Siyasette Kehanet
Cornell H. Fleischer

6 Bir Şehzade Sancağa Çıkar (Bir İhtimal Dönmek Üzere)
İ. Metin Kunt

7 Karanlığı Dağıtmak: Molla Ali’nin Yaşamı ve Eserleri Işığında 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda “Irk” Siyaseti
Baki Tezcan

8 Rıdvan Bey’in Şanlı Soyuna (“Exalted Lineage”) Yeni Bir Bakış: Osmanlı Mısırı’nda Bir Ayanın Düzmece Şeceresi Üzerine Yeni Bir Yorumlama
Jane Hathaway

ÜÇÜNCÜ KISIM 18. ve 19. Yüzyıllar

9 Yeniçeriler ve Osmanlı İstanbulu’ndaki Ayaktakımı: Yok Yere mi Asiydiler?
Cemal Kafadar

10 Bir Osmanlılık Emaresi: Osmanlı Görevlilerinin Mülklerinin Müsadere Edilmesi
Karl K. Barbir

11 Osmanlı Sefaret Müessesesi ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi: Göçek’e Bir Alternatif
Berrak Burçak

12 Çatışma ve İşbirliği: Abdülhamid Dönemi Kürt-Ermeni İlişkilerini Yeniden Değerlendirme (1876-1909)
Janet Klein

13 Kızlar ve Babaları: Genç Bir Dürzi Kadının Başından Geçenler (1894-1897)
Engin Deniz Akarlı

DÖRDÜNCÜ KISIM 20. Yüzyıl

14 Kayıp Giden Şanın Peşinde: Pan-İslâm ve Basmacı Hareketlerinde Enver Paşa’nın Rolü
Şuhnaz Yılmaz

15 Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ailesi ve Eğitimi: Bir Yetişme Süreci
Nilüfer Hatemi

16 Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Kadınları ve Kamusal Kimlikleri
İpek K. Yosmaoğlu

17 Kemal Atatürk’ün Psikanalitik Biyografisi Üzerine
Vamık D. Volkan

Kaynakça

Dizin

_