Roy Mottahedeh’in yayınlandığında büyük ilgi uyandıran bu yapıtı, İran’ın ikibinyıl öncesine dayanan tarihiyle birlikte biçimlenen özgün kültürü, modernlik öncesinden günümüze uzanan çalkantılı toplumsal değişimi ele alıyor. Yazar geleneksel Şii bilimlerinin okutulduğu Kum medreselerinde eğitim gördükten sonra laik öğrenime merak sarıp, molla ve ayetullahların çevresinden ayrılan bir mollanın portresinden yola çıkarak, felsefenin, mantığın, dinbiliminin, sosyal bilimlerin, edebiyatın, şiirin ve siyasi düşüncenin derinliklerine uzanan zengin bir tablo çiziyor. Kendi deyişiyle bu tablo; geride bıraktığımız 20. yüzyılın sonlarında yaşanan dinsel taşkınlıklarla dinin politikada rol almak isteyişinin, diğer yanıyla da birkaç kuşak milliyetçilik, Batılılaşma ve sosyalizmin yarattığı düş kırıklığı karşısında eski ve köklü değerlere geri dönmeye itilen Üçüncü Dünya’nın öyküsü. Dilimize Ruşen Sezer’in özenli çevirisiyle kazandırılan kitabın Türkçe baskısına yazdığı önsözü yazar, Türkler ve İranlılar hakkında özdeyiş gibi bir tümceyle noktalıyor:_x000D_

Türkler ve İranlılar birbirlerinin gölgesinde, birbirlerinin sayesinde yaşar.

Yeni Baskıya Önsöz
Türkçe Baskıya Önsöz
Çeviri Üzerine Notlar / Ruşen Sezer
Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALTINCI BÖLÜM
YEDİNCİ BÖLÜM
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DOKUZUNCU BÖLÜM
ONUNCU BÖLÜM
SON SÖZ
Kaynakça
Dizin

Burada 'Peygamber Hırkası' sadece bir simgedir; hırka aralanınca, arka planda köklü bir gelenek, edebiyat, tarih ve toplum ortaya çıkıyor. Örneğin, İran şiirinin bir türlü kurtulamadığı 'dinsizlik lekesi'nin nedenini anlamak, bir şair için heyecan verici olmalı diye düşünüyorum. Öyleyse kitabı okumak, İran'ın gizemli deryasında kulaç atmaktır.
Faik Bulut, 31 Ekim 2003, Radikal

http://www.radikal.com.tr/kitap/irani-anlamlandirmak-855362/

_

Roy P. Mottahedeh

1940’ta New York’ta doğdu. 1960’da Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversiteden aldığı Shaw seyahat bursuyla Avrupa ve Ortadoğu’yu gezdi. 1962’de İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde Arapça ve Farsça master sınavını geçerek, E.G. Browne ödülünü kazandı. Ardından Sir Hamilton Gibb ile İslâm Tarihi Uygarlığı üzerine olan çalışmalarını devam ettirmek üzere Harvard’a geri döndü ve iki yıl Gibb’in İslâm Tarihi ve Arap Şiiri seminerlerine katıldı. 1967’de Harvard Akademisyenler Topluluğu’na üç yıllık bir dönem için genç akademisyen olarak seçildi.

1970’te Princeton Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 1976’da aynı üniversitede profesör oldu. MacArthur Öğretim Üyeliği Ödülü’ne seçilenler arasında birinci olan Mottahedeh, aynı zamanda Guggenheim bursunu kazandı. 1986’da Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nde İslâm Tarihi Profesörü olarak çalışmaya başladı ve 1987 ile 1990 yılları arasında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin yöneticisi olarak görev yaptı. Halen aynı merkezde başkanlık yapmaktadır. Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society (1980), The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran (1985) adlı kitaplarının yanı sıra çok sayıda makalesi bulunan Roy P. Mottahedeh evli ve iki çocuk babasıdır.