Türkiye’de eğitimin Osmanlı’dan günümüze kadar geçirdiği aşamalar; medrese eğitiminden modern eğitim kurumlarına geçiş, okullaşmayla birlikte bilginin yeni kuşaklara aktarılması ve bu toplumsal süreç içinde biçimlenen eğitim amaçları, ilkeleri ve felsefesi, yüzlerce yıl bu topraklarda yaşaya geldiğmiz eğitim serüvenimizin sonucunda biçimlenerek, bugüne gelmiştir. Eğitim tarihimizi ve bu tarihin değişik dönemlerinde denediğimiz metodları öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir çalışma olan eserde, büyük bir çoğunluğu bugüne kadar basılmamış yüzlerce fotoğrafın yanısıra eğitime ve eğitim tarihine ilişkin belgelere de yer veriliyor.Kitapta, önde gelen eğitimcilerimizin biyografileri, Maarif Nazırları ve Milli Eğitim Bakanları, eğitim gazete ve dergileri, eğitim belgeleri, Türk eğitim tarihi kronolojisi ve ayrıntılı bir kaynakçanın yanısıra eğitim istatistikleriyle oluşturulmuş özgün tablolar da yer almaktadır.

_

Necdet Sakaoğlu

1939’da Divriği’de doğdu. Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1961’de Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü tamamladıktan sonra sırasıyla öğretmen okulu öğretmenliği (1961), ortaokul öğretmenliği ve müdürlüğü (1963), Lise müdürlüğü (1980), bakanlık müfettişliği, (1982), başmüfettişlik (1988) ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı (1994) görevlerinde bulundu. 1998’de emekli oldu. Özellikle denetim görevini sürdürürken milli eğitim örgütlerini, her basamak ve türdeki eğitim kurumlarını inceleme imkanı bulan Sakaoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu üyesiyken ABD’de çeşitli eyaletlerdeki uygulamaları da yakından gözledi.
Mesleki çalışmalarının yanısıra yerel tarih, Osmanlı tarihi, eğitim tarihi alanlarında çeşitli araştırmalar ve arşiv çalışmaları yaparak kitap ve makaleler yazdı. Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği Karacan ödüllerini 1969’da çeviri, 1971’de inceleme dallarında olmak üzere iki kez kazanan Necdet Sakaoğlu, 1985’te de Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülünü Köse Paşa Hanedanı adlı eseriyle aldı.

Yayınlanan kitaplarından başlıcaları şunlardır; Çeşm-i Cihan Amasra (1966, 1987, 1998), Mengücekoğulları (1971), Duru Tarih (1978), Divriği’de Ev Mimarisi (1978), Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı (1984, 1998), Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü (1984), Osmanlı Eğitim Tarihi (1991, 1992), Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi (1991, 1992), Osmanlı Kentleri ve Yabancı Gezginler (1995), Atatürk Düşüncesi (Ord. Prof. Reşat Kaynar ile 1995, 1996, 2000), Bu Mülkün Sultanları, 36 Osmanlı Padişahı (1999, 2000, 2002), Dürr-i Meknun (1999), İstanbul’da Eğlence Hayatı Tarihi (Nuri Akbayar ile 2000), Osmanlı’da Esnaf ve Zenaatler (Nuri Akbayar ile 2000, 2001), Avrupa Yolunda Bir Padişah: Sultan Abdülmecid (Nuri Akbayar ile 2002), Tarihi, Mekanları, Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun (2002).