Bu kitap açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Mevcut akademik ve politik sosyal uyum tartışmalarında, göç, sosyal uyum, sanat ve kültürün bağlantısı ve kesişimleri yeterince vurgulanmıyor. “Öteki Hikâyeler” projesi, sosyal uyum programlarının ve faaliyetlerinin tasarımında ve sürdürülebilirliğinde sanatsal araçlar kullanarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamakta. Bu ortak sanat projesi 4 temel etkinlik ve çıktıdan oluşuyor: Sergi, sergi kitabı, sergi web sitesi ve sanat ve göç temalı bir podcast serisi. 16 Aralık 2021-7 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyarete açık olan sergide, resim, çizim, heykel, fotoğraftan yerleştirme, video ve performans sanatına kadar farklı formlarda çalışan 12 ülkeden 50 sanatçının yapıtları yer aldı. Bu kitap, hem “Öteki Hikâyeler” ile başladığımız sanat, göç ve birlikte yaşam arasındaki ilişkiye dair diyalog hakkında kalıcı bir iz bırakıyor, hem de sanat ve akademiyi göç konusunda buluşturuyor. Kitap, sergide yer alan sanatçılar ve eserlerinin yanı sıra 30 akademisyenin sergideki bir veya birden fazla eser veya serginin geneliyle ilgili değerlendirmeler ve yorum yazılarını içeriyor.

In current academic and policy debates, the connection and intersections of migration, social cohesion, arts, and culture have been underemphasized. “The Other Stories” project aims to fill this gap by using artistic tools in the design and sustainability of social cohesion programs and activities. This collaborative art project consists of 4 main activities and outputs: Exhibition, exhibition book, exhibition website and podcast series on art and migration. The exhibition was open to visitors between 16 December 2021-7 February 2022 at lstanbul Bilgi University santralistanbul Campus Energy Museum. It featured the works of 50 artists from 12 countries specialized in different disciplines ranging from painting, drawing, sculpture, and photography to installation, video art, and performance. This book does not only sustain the dialogue between art, migration and social cohesion, initiated with the “The Other Stories” exhibition, but also brings art and academia together in the context of migration. The book contains personal essays by 30 academics on one or more works in the exhibition or on the exhibition in general, along with the artworks of the participating artists.

Sergiye Katkı Verenler / Exhibition Contributors

Giriş / Introduction
Gülay Uğur Göksel

Ötekilerin Hikâyesi Devam Ediyor / The Story of The Others Continues
Denizhan Özer

1 Öteki Yollar / The Other Journeys
Dünya göç’erken / While the World Migrates
Pınar-Uyan Semerci

Göçen Dünya, Göçmen İnsan / Migrating Worlds, Migrant People
Ulaş Sunata

Yersiz-İsimsiz Öteki Hikâyeler / Placeless-Nameless Other Stories
Şebnem Yalınay Çinici

Çok Parçalı Ahenk/Bütünsel Karmaşa: Çakıltaşları, Kıyı, Sınırlar Üçlemesi /
Fragmented Harmony/Integrated Chaos: Trilogy Of Pebbles, The Shore, Borders
Aslı Tunç

Sagalassos’tan Göç / Migration From Sagalassos
E. Fuat Keyman

Valize Sığamayan Hatıralar ve Liste-Dışı Kalanlar /
Memories Flowing Out of The Suitcase and The Unlisted
Itır Erhart

Bavul... / The Suitcase...
Nurcan Özgür Baklacıoğlu

Biri “Bana Tutun” Dediğinde- Beraber Kök Salmaya Çağrıdır Bu…. /
When Someone Says “Hold on to Me”- It Is The Call for Rooting Together
Tuğçe Erçetin

Öteki Yüzler / The Other Faces
Öteki Hikâyeler: Üçüncü Halin İmkânı /
The Other Stories: The Possibility of the Excluded Middle
Polat Alpman

Zihnimdeki Diyaloglar: Biz Neyiz? / Dialogues In My Mind: What Are We?
Fatma Yılmaz Elmas

Peki ya Ö/O? / The Other and The Individual
Yusuf Yüksekdağ

Hiba Aizouq’ın “Yüzler”inde Feminist Bakışın İzleği… /
Traces of Feminist Gaze in Faces by Hiba Aizouq…
Nazan Haydari Pakkan

Öteki Mekânlar / The Other Places
Çivilenmiş Bir Evsellik / Domesticity, Hanging on the Wall
Pınar Sezginalp Özçetin

Göç Zamanın İki-Aradalığına Açılan Pencereler /
Windows Opening to the In-Betweenness of Migration Timescape
Besim Can Zırh

Gruplar Arası İlişkilerin ‘Parçalanmaz Akış’ı / The “Unbreakable Flow” of Intergroup Relations?
Sedef Turper Alışık

Keyfe Keder Düzenin Şiddeti: Siyasi Haritalar / The Violence of Arbitrary Order: Political Maps
Yağmur Nuhrat

Bıçak, Harita ve Filistin / The Knife, The Map and Palestine
Ozan Kuyumcuoğlu

Kırılganlıklar ve Vaatler Dünyasında Hayaletlerin Eşliğinde Kısa Bir Gezinti /
Wandering with Ghosts in a World of Vulnerabilities and Promises
Didem Danış

Sergideki Sesler, Kara Delikler ve Durağanlığın Eleştirisi /
Sounds in the Exhibition, Black Holes, a Criticism of Stasis
Gülay Uğur Göksel

Öteki Çocuklar / The Other Children
Siyah Kuğu ile Çocuk Karşılaştığında… / When the Black Swan Meets the Child…
Emre Erdoğan

Göç, İnkâr ve Şerh Düşmenin Zorluğu / Migration, Denial, and the Difficulty of Caveat
Ömer Turan

Sınırlar, Kolaj ve Hikâyeler Üzerine… / Borders, Collage and Stories…
Kenan Çayır

Odadaki Fil (Genç Gezgin) / The Elephant in the Room (Young Voyager)
Deniz Sert

Uluslararası Koruma Sorumluluğuna Bir Bakış /
An Overview of the Responsibility for International Protection in Divisions
Neva Övünç Öztürk

Öteki Emekçiler / The Other Labourers
Göçmen İşçiler ve Hafıza Katmanlarındaki Hikâyeler /
Migrant Workers and the Stories in Memory Layers
Gülhan Balsoy

Düşe Kalka / Düşe Kalka
Feyzi Baban, Kim Rygel

“Öteki Hikâyeler”, Aktivist Sanat ve Sivil Toplum / “The Other Stories”, Activist Art and Civil Society
Büke Boşnak

BİLGİ’de “Öteki Hikâyeler”e Dair / On The Other Stories at Bilgi University
Feride Çiçekoğlu

Yazar Biyografileri / Authors’ Biographies

Sanatçı Biyografileri ve Manifestoları / Artists’ Biographies and Manifestos

_