İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Güz 1999’da yayımlanan birinci sayıda “Türkiye’de Eleştiri Geleneğinin Oluşumunda Berna Moran’ın Yeri” adlı dosya yer alıyor. Bu dosyadaki yazılar Berna Moran’dan hareketle Türk romanına ve eleştiri geleneğine ilişkin Jale Parla, Talât Sait Halman, Fethi Naci ve Murat Belge’nin önemli değerlendirmelerini içeriyor.

_