Ünlü kadın hakları savunucusu Mary Wollstonecraft ile filozof William Godwin’in kızı ve dönemin önde gelen romantiklerinden Percy Bysshe Shelley’nin ikinci eşi olan Mary W. Shelley, son otuz yılda İngiliz edebiyat eleştirisinde keşfedilerek kadın romantizminin en önemli temsilcilerinden biri olarak sayılmaya başlamıştır. Tanınmışlığını büyük ölçüde yazarı olduğu Frankenstein’a borçlu olan Shelley, romanlarında aydınlanma ve romantizm ekinlerinin kesiştiği ve çatıştığı ideolojik düzlemlerde eril romantizmi hem yücelten hem de sorgulayan söylemler yaratmayı bilmiştir. Bu nedenle Erinç Özdemir, Shelley’nin yazarlığını, romanlarındaki eril ve dişil romantizm öğelerinin çatışmasını, bunların romantizm, aydınlanma ve domestiklik açılarından nasıl biçimlendirildiklerini, romanların içerdikleri çok anlamlılık ve belirsizlikleri irdeleyerek inceliyor._x000D_

Oldukça ilginç bir aileden gelen, aynı ölçüde ilginç bir hayat süren ve hem eserlerinin –özellikle Frankenstein’ın-, hem de etrafındaki erkeklerin gölgesinde kalmış olan buruk bir yazarın dünyasına zorlu bir yolculuk niteliği taşıyan bu inceleme, Özdemir’in ışık tuttuğu konulara ilgili herkes için bir başucu kitabı haline geliyor.

Erinç Özdemir'in kaleme aldığı kitapta yazarın biyografisi, romancılığı, dönemine getirdiği yeni soluk, kullandığı katmanlı ve karmaşık anlatım tüm romanları çerçevesinde ayrıntılarıyla anlatılmış. Alt metinlerinde derin okumalar yatan 'Frankenstein'ı tam anlamıyla algılamanın yolu da Shelley'i iyice tanımaktan geçiyor çünkü...
Gaye Şahin, 8 Ekim 2004, Radikal

http://www.radikal.com.tr/kitap/bir-anneydim-ve-artik-degilim-856192/

_

Erinç Özdemir

1965 yılında doğdu. 1983’te Robert Kolej’i bitirdikten sonra, 1983-1986 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. 1986-1993 yıllarında Norveç’te Bergen Üniversitesi’nde lisans düzeyinde Norveççe, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, yüksek lisans düzeyinde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan Özdemir, 1998’de Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1944-2001 yıllarında bu fakültede görev yaptı. Halen Akdeniz Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğretim üyesi olan Özdemir’in uluslar arası dergilerde İngiliz Edebiyatı alanında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.