Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 21-23 Kasım 2001’de düzenlemiş olduğu 7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde yapılan “1960’larda Türkiye’de Plânlama Deneyimi” adlı oturumun bant çözümlerini içeren bu kitapta, oturuma konuşmacı olarak katılan, hepsi de DPT’nin kuruluşuyla birlikte göreve başlayarak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nı hazırlayan ve istifalarından sonra dünyanın sayılı finans ve eğitim kurumlarında görev yapan Necat Erder, Attila Karaosmanoğlu, Attila Sönmez ve Ayhan Çilingiroğlu’nun Türkiye iktisat tarihi açısından çok önemli olan “serüven”lerini ilgiyle okuyacaksınız.

Sunuş

Giriş

Panel

1960’larda Türkiye’de Plânlama Deneyimi

Sorular, Yanıtlar ve Yorumlar

1 Plân Neden Benimsenmedi? Hangi Kesimler Karşı Çıktı? Gerekçeleri Ne İdi?

2 Plân Çalışmalarının ve Plânın Özellikleri Nelerdir?

3 Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) Girişi Öngören 1963 Ankara Antlaşması Plân Hazırlıklarında Tartışıldı  mı?

4 Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın Plânlama Çalışmalarına Ne Gibi Katkıları Oldu?

5 Plânı Hazırlayan Yöneticiler Neden ve Nasıl İstifa Ettiler?

_

Atilla Karaosmanoğlu

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul İktisat Fakültesi’nde doktora yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmasına devam etti. DPT İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 1971’de Başbakan Yardımcısı oldu. Daha sonra Washington DC’de Dünya Bankası’nda çalıştı. Dünya Bankası Birinci Başkan Yardımcılığı’na (Managing Director) kadar yükseldi. İstanbul Sanayi Odası Başdanışmanı olarak görev yaptı.


Attila Sönmez

1934’te Elazığ’ın Keban ilçesinde doğdu. Diyarbakır’da Ziya Gökalp Lisesi’ni bitirdikten sonra Fransa’da Grenoble Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1959-61 yılları arsında Paris’te Institut de Sciences Economiques Appliquées’de araştırmacı olarak çalışan Sönmez, Paris Üniversitesi’nde devlet doktorasını tamamladıktan sonra yurda dönerek Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalışmaya başladı. DPT’de İktisadi Planlama Dairesi’nde iken Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmalarına katılan Atilla Sönmez, uzman iktisatçı olarak görev yaptığı kurumda önce Uzun Vadeli Planlar şube başkanlığı daha sonra da İktisadi Planlama Dairesi’nin başkanlığında bulundu.

DPT’den ayrıldıktan sonra bir süre Somali hükümetinin Planlama Teşkilatı’nda iktisadi ve sosyal planlama danışmanı olarak çalışan Sönmez, askerlik hizmetinden sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde yardımcı profesör olarak görev yaptı, 1969-71 arasında rektör yardımcısı oldu. 1972’de ODTÜ’den ayrılan Attila Sönmez aynı yıl Dünya Bankası’na girdi. İlk sekiz yıl çeşitli Afrika ülkeleri üzerinde iktisatçı olarak çalıştı. 1980-95 yılları arasında Hindistan, Filipinler, Endonezya ve Çin gibi Asya ülkelerinde yaşadı ve bu ülkelerde Dünya Bankası’nın iktisatçısı ve temsilcisi olarak görev yaptı. Dünya Bankası’nda en son görevi, Pekin’de Dünya Bankası Grubu başkanı (1990-92) ve Çin’den sorumlu dairenin İktisat Müşavirliği (1992-95) oldu. Sönmez’in Doğu Asya”Mucizesi” ve Bunalımı kitabı dışında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış birçok makalesi, rapor vb. çalışması bulunmaktadır.


Ayhan Çilingiroğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirdi. DPT Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 1971’de Ticaret Bakanı oldu. Washington DC’de Dünya Bankası ve Paris’te OECD Teşkilatı’nda danışmanlık yaptı. Uluslararası danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurucusu olarak Avrupa’da ve Türki Cumhuriyetlerinde görev yaptı.


Necat Erder

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptıktan sonra New York’ta Columbia Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmasına devam etti. Daha sonra DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanı oldu. Paris’te OECD Teşkilatı’nda Daire Başkanı ve Washington DC’de Dünya Bankası’nda uzman olarak çalıştı. ODTÜ’de Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı ve Akademik Konsey Üyesi olarak hizmet verdi. Ayrıca Başbakan Danışmanı olarak görev yaptı.