Psikanaliz alanının dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi The International Journal of Psychoanalysis’in seçme makaleleri, bu yayınla Türkçe olarak okurla buluşuyor. Klinik incelemelerden film analizine; “sapkınlık” gibi geniş kapsamlı klinik görüngülerden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gibi yaygın psikolojik sorunlara; kuramsal ve teknik temel psikanaliz metinlerinden “zorla kaybedilenler” ve yakınlarının yas süreçleri gibi psikososyal süreçleri ve toplumsal olayları anlamaya yönelik çalışmalara, çok geniş bir yelpazedeki 14 metin sadece ruh sağlığı alanında çalışanların değil, farklı alanlardan okurların da ilgisini çekecek. İngilizceye yeterince vakıf olmayan okura daha derinlikli bir okuma imkânı sunmanın yanında, Türkçe psikanaliz kültürünün gelişmesine de  katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Nilüfer Erdem editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

Yazarlar ve Yayın Kurulu

Sunuş Nilüfer Erdem
1 İlk Görüşmede Analistin Kaygıları: Analitik Duruşa Karşı Engeller Mette Møller

2 İlk Görüşmelerdeki Süreç Yönelimli Psikanaliz Çalışması ve Açılış Sahnesinin Önemi Peter Wegner

3 Analistin Bedeni ve Psikanalitik Çerçeve: Cisimleşmiş Çerçeve ve Sembiyotik Aktarım Üstüne Düşünceler Alessandra Lemma

4 Editöre Mektup: Psikanalist Hangi Yaşta Emekli Olmalı? Danielle Quinodoz

5 Editöre Mektup: Danielle Quinodoz’ya Yanıt Joseph Schachter

6 Editöre Mektup: Joseph Schachter’in Yorumlarına Yanıt Danielle Quinodoz

7 Paul-Claude Racamier’nin “Narsisist Sapkınlık Üzerine” Adlı Makalesine Giriş Paul Denis

8 Narsisist Sapkınlık Üzerine Paul-Claude Racamier

9 Sapkın İlişkilenmede Gizli İttifaka Sevk Etme: Ölüm Kaygısını Kamufle Eden Sapkın Canlandırma ve Bastiyonlar Jaime P. Nos

10 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Bir Duygulanım İşleme ve Düşünce Bozukluğu mu? Michael Günter

11 Çöküş Korkusu ve Yaşanmamış Hayat Thomas H. Ogden

12 Winnicott’ta Baba İşlevi: Psikanalitik Çerçeve Haydée Faimberg

13 Aile Sırları ve -K Üzerine Yariv Orgad

14 Ölenin Yasını Tutmak, Kaybolanın Yasını Tutmak:Namevcut Mevcudiyetin Gizemi Cecilia Taiana

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler

The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2014 Sayıları Dizini

Özel Adlar Dizini

Kavramlar Dizini

Psikanalist olmanın sürekli bir içsel çalışmayı içerdiğini ve bunun analist olmanın önemli boyutlarından biri olduğunu gündeme getirmek arzusuyla, Yıllığın bu yedinci sayısını Psikanaliz Eğitimi ve Sonrası teması etrafında şekillendirdik.
Nilüfer Erdem, 6 Eylül 2015, Psikanaliz Yıllığı

https://psikanalizyilligi.com/category/yillik-2015/

_