Bölüm 1: İnsan Hakları Eğitimi ve Pusula, Uygulayıcılara Yönelik Kısa bir Tanıtım

İnsan Hakları Eğitimini Anlamak. . .

İnsan hakları eğitimi nedir?

Bilgi, beceri ve tutumlar

Kapsayıcı yaklaşım

Genç insanlarla İHE

Resmi ve yaygın eğitim ortamlar

Harekete geçme noktası olarak İHE

İHE’ye uluslararası destek

İHE ve Diğer Eğitim Alanları

İnsan hakları dünyası

Bir “insan hakları meselesi” nedir

Kılavuzda değinilen konular

Yurttaşlık eğitimi

Kişisel ve sosyal eğitim

Küresel eğitim

Kültürlerarası eğitim

Kalkınma eğitimi

Çevre eğitimi

Barış eğitimi

Hukuk - İlintili eğitim

PUSULA’yı Avrupa Çapında Kullanmak.

Avrupa nedir ve nerededir?

Avrupa için bir kitap?

Bir Avrupa düşü

Gençlik çalışmaları ve gençlerin temsili

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Üretim süreci

Kılavuzun farklı kültür ve dillerde kullanımı

PUSULA’yı nasıl kullanacaksınız?

Kılavuzla nasıl çalışacaksınız?

Eğitsel yaklaşımlar

İnsan hakları eğitimi hakkında sıkça sorulan sorular

Kullanıcılar için ipuçları

Kolaylaştırma için ipuçları

Grup çalışması

Grup çalışması teknikleri

Etkinlikleri yürütmek için genel ipuçları

Olaylar beklemediğiniz şekilde gelişirse

Grup içindeki çatışma yönetimi

Gruplarda etkili öğrenmeyi desteklemek için bazı yöntem ve teknikler

Tartışma becerilerini geliştirecek yöntem ve teknikler

Birlikte karar alma becerilerini geliştirecek yöntem ve teknikler

Gözden geçirme etkinlikleri

 

Bölüm 2: İnsan Hakları Eğitimi için 49 Pratik Etkinlik ve Yöntem

Etkinliklerin özeti

Aile içi ilişkiler

Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu – Avrupa Konseyi

Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu – Avrupa KonseyiAlternatifimiz var mı?

Âşik’in öyküsü

Bağlantı kurmak

Bahçekondu.

Beceriyi farket.

Ben kimiz?

Bırak tüm sesler duyulsun

Bir dakika

Birinci sayfa

Cinsellik konuşma zamanı!

Çalışma yaşamı ve bebekler

Çocuk hakları

Dikkatli ol, gözümüz üstünde!

Dil engeli

Elektrik santrali.

Eşitlik diyarına giden yol

Farklı ücretler

“Gelecekler”imiz

Hak mücadelesi verenler

Haklar tombalası!

Harcanacak para

Hayatımdaki şiddet

Herkes eşit – herkes farklı

Herkes için eğitim?

Herkes için spor

Irkçılığa yanıt

İfade et.

İçeri girebilir miyim?

İki şehrin hikâyesi

İlaçlara erişim

İleri doğru bir adım at!

İnsan hakları takvimi

İnternetin etkisi

Kadın ve erkek kahramanlar

“Kelimeyi çiz” oyunu

Küreselleşme sözlüğü

Makah balina avcılığı

Mükemmel bir dünyada yaşamak

Nerede duruyorsun?

Oy kullanmak ya da kullanmamak?

Oyun oyna!

Resim oyunları

Ne görüyorsun?

Pancho karikatürlerinde ne görüyorsun?

Resmin parçası

Resimler için başlık

Konuşma balonları

Seçim propagandası

Sendika toplantıs

Servet ve iktidar kapışması

Yarın geldiğinde

Yaşam ağı

Yoksulluğun yıldız falı

 

Bölüm 3: Eyleme Geçmek

Eyleme geçmek

Bir eylem planı çıkarmak

 

Bölüm 4: İnsan Hakları Üzerine Arka Plan Bilgisi

İnsan Haklarını Anlamak

İnsan hakları nedir?

Tarihi çerçeve

Dünyada insan hakları

Haklarımızı nasıl kullanabiliriz?

İnsan haklarında ikilemler ve insan haklarının kötüye kullanımı

Daha çok bilmece

İnsan Haklarının Evrimi

Hangi haklara sahibiz?

İnsan Haklarının Yasalarla Korunması

Temel uluslararası insan hakları belgeleri

İnsan haklarının korunması konusundaki yaptırımlar

Peki bu kadarı yeterli mi?

Aktivizm ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Bu Alanda Oynadığı Rol

Başarılı aktivizm örnekleri

Sorular ve Yanıtları

Kafa karıştıran sorular

Bölüm 5: Küresel Temalar Üzerine Arka Plan Bilgisi

Çocuklar

Yurttaşlık

Demokrasi

Ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı

Eğitim

Çevre

Cinsiyet eşitliği

Küreselleşme

Sağlık

İnsan güvenliği

Medya

Barış ve şiddet

Yoksulluk

Sosyal haklar

Spor

Dipnotlar

Ekler – Uluslararası Yasal İnsan Hakları Aygıtları ve Değerlendirme Formu

Başlıca uluslararası insan hakları aygıtlarının onaylanma durumu

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Özet)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (Özet)

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (Özet)

Çocuk Hakları Sözleşmesi (Özet)

06Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Özet)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (11. Protokol ile değiştirilen metin)

Avrupa Sosyal Şartı (Özet)

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Özet)

Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı (Özet)

Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

_