REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN: 2718-0344, ISSN: 2717-9842), 2020 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergidir ve yılda üç kez Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yayımlanır.

Dergimiz küresel olarak akademik alanın daraldığı, sosyal bilimlerin “ikincil” olarak görüldüğü, “gerçek” ötesi tartışmalarının ve bilim karşıtlığının yaygınlaştığı bu dönemde; eleştirel bir bakış açısına sahip çalışmalara yer verecek, kendini daimi olarak  “öğrenci” gören tüm araştırmacıların, akademisyenlerin çalışmalarını özgürce kamuoyuyla paylaşacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Aslında bilim insanlarının kendisiyle yüzleşmesinin, araştırma sorununun oluşturulmasında ve araştırmalarının yürütülmesindeki sorunlarının ve çözüm tercihlerinin kendisini nasıl dönüştürdüğünü serbestçe paylaşabilmesinin de öğrencilerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacağını düşünüyoruz.

Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim politikasını destekler, dolayısıyla yayınlanan yazıların yazarlar ve okuyucular tarafından paylaşılmasını teşvik eder.

Dergiye açık kaynak olarak erişmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

Açık kaynak internet sitesine ulaşmak için tıklayınız

Editörden
Emre Erdoğan

Özel Dosya: Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
Sayı Editörlerinden
Başak Tuğ Onaran, Gülhan Balsoy, Nazan Haydari Pakkan

Toplumsal Cinsiyet ve Şiddete Dair Zor Sorular
Alev Özkazanç

 

MAKALELER / ARTICLES
Contesting the Authority of Armenian Administration at the Height of Tanzimat: A Case of Incest, Adultery and Abortion
Talin Suciyan

Dayağa Karşı Dayanışma ve Mor İğne Kampanyalarında “Şiddet” ve “Cinsel Taciz”in Kavramsallaştırılması
Gülhan Balsoy

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Kamu Politikası Süreç Analizi
Rabia Asya Dalkılıç

Narratives of Resistance: Negotiating Agency and Violence in Commercial Sex Work
Satarupa Dasgupta

Mesafeleri Aşan Ses(sizlik): Diyarbakır’dan Çanakkale’ye Güven(siz)lik Anlatıları
Yeşim Mutlu, Mehtap Tosun

Kolaboratif Faaliyet Modelinin Çelişkileri: Ekşi Sözlük Sanal Topluluğunda Cinsiyetçi Söylem ve Pratiklere Dair Bir İnceleme
Ivo Furman, Ertuğrul Süngü

 

GÖRÜŞLER / REFLECTIONS
Feminizm and Psikoloji: Sıkıntılı Bir İlişki
Hale Bolak Boratav

İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Algılar: Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığında Uzlaşma, Sorumlulukta Ayrışma
Pınar Uyan-Semerci, Emre Erdoğan

Soru - Cevap

_