REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN: 2718-0344, ISSN: 2717-9842), 2020 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergidir ve yılda üç kez Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yayımlanır.

Dergimiz küresel olarak akademik alanın daraldığı, sosyal bilimlerin “ikincil” olarak görüldüğü, “gerçek” ötesi tartışmalarının ve bilim karşıtlığının yaygınlaştığı bu dönemde; eleştirel bir bakış açısına sahip çalışmalara yer verecek, kendini daimi olarak  “öğrenci” gören tüm araştırmacıların, akademisyenlerin çalışmalarını özgürce kamuoyuyla paylaşacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Aslında bilim insanlarının kendisiyle yüzleşmesinin, araştırma sorununun oluşturulmasında ve araştırmalarının yürütülmesindeki sorunlarının ve çözüm tercihlerinin kendisini nasıl dönüştürdüğünü serbestçe paylaşabilmesinin de öğrencilerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacağını düşünüyoruz.

Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim politikasını destekler, dolayısıyla yayınlanan yazıların yazarlar ve okuyucular tarafından paylaşılmasını teşvik eder.

Dergiye açık kaynak olarak erişmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

Açık kaynak internet sitesine ulaşmak için tıklayınız

Editörden
Emre Erdoğan

Özel Dosya: Gündelik Hayatta Etik ve Ahlak
Yağmur Nuhrat, Gülay Uğur Göksel

MAKALELER / ARTICLES
Ödev ve Zarafet
Ömer B. Albayrak

Ahlak Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Kuramsal Yaklaşımlar ve Tartışmalar
Onurcan Yılmaz, Fatih Bayrak

Gündelik Ahlaka Kuramsal Bakışlar: “Durun Ben Size Bir Hikaye Anlatayım”
Sevim Cesur

Relational Autonomy: A Spinozistic Approach
Zeynep Talay Turner

Etik Sorumluluk, İnsan Hakları ve Kültürel-Ahlaki Gerekçeler Geriliminde Türkiye’de Kapsayıcı Eğitim
Kenan Çayır

‘Mağdur’ Sığınmacının Temsili: Etik Odaklı Çerçeve ve Hak Temelli Bakış
Yusuf Yüksekdağ

Rethinking the Right to the City: Which City? What Kind of a Right?
Sernaz Arslan

The Ethical Turn on the Sports Field
Deniz Nihan Aktan

Nöroteknolojideki Gelişmeler Işığında Beyni Anlama Arayışımızın Etik Sınırları ve Nöroetik Olgusu
Tugay Keçeci, Işın Çolak

SORU-CEVAP / QUESTION-ANSWER
Onurcan Yılmaz ve Sinan Alper’le Paradigma ve Disiplinler Üzerinden Bir Ahlak Söyleşisi
Onurcan Yılmaz, Sinan Alper, Yağmur Nuhrat

İki Şafak Arasında Etik ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi
Feride Çiçekoğlu, Selman Nacar

GÖRÜŞLER / REFLECTIONS
Deneysel İktisatta Yalan Söyleme Davranışının İncelenmesi: Temel Paradigmalar, Bulgular ve Araştırma Hedefleri Üzerine Düşünceler
Ayça Ebru Giritligil

Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek
Yağmur Nuhrat

DOSYA DIŞI / OFF TOPIC
Recep Tayyip Erdoğan’s Distinctive Populist Discourse: Content Analysis
Furkan Çay

Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi
Emre Erdoğan

_