REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN: 2718-0344, ISSN: 2717-9842), 2020 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergidir ve yılda üç kez Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yayımlanır.

Dergimiz küresel olarak akademik alanın daraldığı, sosyal bilimlerin “ikincil” olarak görüldüğü, “gerçek” ötesi tartışmalarının ve bilim karşıtlığının yaygınlaştığı bu dönemde; eleştirel bir bakış açısına sahip çalışmalara yer verecek, kendini daimi olarak  “öğrenci” gören tüm araştırmacıların, akademisyenlerin çalışmalarını özgürce kamuoyuyla paylaşacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Aslında bilim insanlarının kendisiyle yüzleşmesinin, araştırma sorununun oluşturulmasında ve araştırmalarının yürütülmesindeki sorunlarının ve çözüm tercihlerinin kendisini nasıl dönüştürdüğünü serbestçe paylaşabilmesinin de öğrencilerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacağını düşünüyoruz.

Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim politikasını destekler, dolayısıyla yayınlanan yazıların yazarlar ve okuyucular tarafından paylaşılmasını teşvik eder.

Dergiye açık kaynak olarak erişmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

Açık kaynak internet sitesine ulaşmak için tıklayınız

Editörden
Emre Erdoğan

Özel Dosya: Eleştirel Hümanizm ve Ekoloji
Zeynep Talay Turner, Özge Ejder, Çiğdem Yazıcı

 

MAKALELER / ARTICLES

Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek
Oğuzcan Sever

(Neg)Antroposen ve Yaşamın Noetik Vasfı: Bernard Stiegler’in Antroposen Eleştirisi
Boğaç Berkmen

Hâlâ Zamanımız Var mı? Bernard Stiegler’in Bireyleşme Sahnesinde Ben, Biz ve Onlar
Cansu Öcel

A Grammatological Approach to Transhumanist Thought
Anıl Ünal

Questions of Diversity: Animal Life in Video Art from Turkey
Lewis Johnson

New Media Technologies as Pharmacon
Mahmut Burak Atasever

Ekoeleştirel Perspektiften İklim Krizini Yeniden Okumak: Yaşar Kemal Edebiyatında Yer Alan İnsan-Doğa İkiliğinin Güncel İklim Anlatısındaki Yeri
Onur Aslan

 

DOSYA DIŞI / OFF TOPIC

Hagop Mntsuri’nin İkinci Evlilik Romanını Osmanlı İmparatorluğu’nda Eşzamanlıların Eşzamansızlığı Perspektifinden Okumak
Talin Suciyan

Politik bir Kavram olarak Bakım ve İhtimam Toplumu
Başak Akkan

AYDIN UĞUR ANISINA

_