Türkiye 2007 yılında Avrupa Konseyinin Ulusal Kültür Politikası Gözden Geçirme Programına katılmayı taahhüt etmiştir. Türkiye’de bu sürece dahil olma imkanı bulamayan kültür ve sanat kurumları, sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve uzmanlardan oluşan 184 kişi şimdiye kadar denenmemiş bir yolu deneyerek kolektif bir çalışmayla bir kültür politikası hazırlamışlardır._x000D_
_x000D_
Bu kitapta yer alan özet rapor, Avrupa Konseyi programı çerçevesinde bir ilk olma özelliğine sahip. Rapor, sivil kesimin kamusal konularda insiyatif ve sorumluluk alması bakımından da önemli bir örnektir._x000D_
_x000D_
Kitapta 25–26 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilen, rapor taslağının tartışıldığı toplantıda ulusal ve uluslararası kurumların yöneticilerinin kültür politikası ve bu çalışmaya ilişkin konuşmalarına da yer verilmiştir.

 

Proje Ekibi
Kültür Politikaları Sivil Toplum Girişim Grubu adına
Editörün Notu
Türkiye’de Kültür Politikalarının Gelişimi: Sivil Toplum Perspektifi Konferansı 25-26 Mart 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Açılış Konuşmaları
Marc Pierini
Onno Kervers
Mahmut Evkuran
Görgün Taner
Sunuşlar
Avrupa Politikaları ve Savunuculuk Bağlamında Türkiye’de Matra Destekli Bir Proje
Isabelle Schwarz
Kültür Politikamız: Yeni Gelişmeler, Yeni Eğilimler
Serhan Ada
Kültür Politikaları Özet Raporu
Günümüz Türkiye’sinde Kültür Politikaları: Giriş ve Genel Bakış
Kültür Politikalarına Dair Yasal Düzenlemeler
Sanat Üretimini ve Sanatçıyı Etkileyen Koşullar
Tarihi ve Kültürel Miras
Kültür Endüstrileri
Kültürel Haklar, Kültürel Çeşitlilik ve Katılımcı Kültür Politikaları
Uluslararası Kültürel İşbirliği
İstanbul
Sonuç ve Öneriler
Katkıda Bulunanlar
Ek: Proje Zaman Çizelgesi

_

Serhan Ada

A.Ü. siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1977), aynı bölümde beş buçuk yıl (1979-1984) asistan olarak çalıştı. YÖK Yasası’ndan sonra bu görevinden ayrılarak özel sektörde yöneticilik yaptı (1984-1997). O sırada, Tarih ve Toplum, Defter gibi dergilerde yazıları yer aldı. Şiirlerini İlan- Şiir adlı kitapta topladı. (Yapı Kredi Yayınları, 1995). 1997’den beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (lisans) ve Tasarım Kültürü ve Yönetimi (lisansüstü) bölümlerinin başkanlığını yürütüyor.