Türkiye’de Kadın ve Müzik, önemli müzisyenler ve akademisyenler olan yazarlarıyla Türkiye’de kadın bestecilerin tarihini ele alıyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu kapsamlı incelemenin sonunda yer alan “Türkiye’den Kadın Besteciler Sözlüğü”, güncel bestecilere ilişkin ayrıntılı bir araştırmaya dayanıyor. Bu anlamda, İngilizce ve Türkçe olarak yayınladığımız eser, bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor._x000D_
_x000D_
 In Women and Music in Turkey, authors who are also notable musicians and academicians, analyses history of women composers in Turkey. This comprehensive analysis from Ottoman period to today, includes also “Dictionary of Women in Music in Turkey” based on detailed research on contemporary composers. In this manner, this bilingual work stands for being a reference book.

 

Türkiye’de Kadınlar ve Müzik - Bir Sunum
Patrıcıa Adkıns Chıtı

1 Tanrıçalardan Tefçilere: Türkiye’de Kadınların Müziğinin Tarihine Bir Bakış
E. Şirin Özgün
Daire
Tanrıçalar ve Antik Tefçiler
Geçmişle Bugünü Bağlayan Tef
Son Söz

2 Osmanlı Müziğinde Kadınlar
Ş. Şehvar Beşiroğlu

3 Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadın Besteciler
Selen Gülün
Türkiye’den Kadın Besteciler Sözlüğü
Dizin

 

Women and Music in Turkey - A Presentation
Patrıcıa Adkıns Chıtı

1 From Goddess to Tefçi: Reflections on Historical Women’s Musical Practices in Turkey
E. Şirin Özgün
The Drum
Goddesses and Ancient Women Drummers
Linking the Past to the Present Through the Drums
Epilogue

2 Women in Ottoman Music
Ş. Şehvar Beşiroğlu

3 The Turkish Republic and Women Music Creators
Selen Gülün
Dictionary of Women in Music in Turkey

_