Murat Güvenç ve Hasan Kirmanoğlu’nun hazırladığı, İlhan Tekeli’nin önsözünü yazdığı Türkiye Seçim Atlası 1950-2009, 1950 – 2009 arasındaki tüm seçimlerin değerlendirmelerini yaparken daha önce yapılmış bu tür çalışmalardan da yeni yöntemler kullanmasıyla ayrılıyor. Araştırma, yarım yüzyıllık bir süre içindeki seçim sonuçlarına okunabilirlik sağladığı gibi, seçim yorumlarına da netlik kazandıracak nitelikte. Kitapta oy verme olgusu incelenirken “mekan” olgusu da incelemenin nirengi noktalarından biri olarak ele alınıyor. Oy verme olgusunun sosyo-mekansal bir nitelik taşıdığına işaret edilen atlasta, partilerin illerde oy alma kalıplarındaki sürekliliği de izlemek bu vesileyle mümkün olabiliyor. 1950-2009 tarihleri arasındaki tüm seçimleri inceleyen, büyük boy ve bez ciltli olarak hazırlanan atlas, bu konuda çalışma yapan herkesin elinin altında bulunması gereken önemli bir kaynak. 14 Mayıs 1950’den 29 Mart 2009’a tüm genel seçimleri işleyen kitapta Bertin Çizelgeleriyle yapılan değerlendirmeler ve görselleştirme kitabın en önemli özelliklerinden olup alan çalışmaları için bulunmaz bir kaynak niteliğinde.

_