Turam, kitabında Türkiyede İslâm ile devlet arasındaki ilişkinin diğer Ortadoğu ülkelerindeki gibi çatışmalı bir ilişki olmadığını tespit ederek bunda rol oynayan aktörleri inceliyor. Çok sahalı bir etnografya çalışmasının ürünü olan eserde, devlet ile İslâmi aktörler arasındaki gündelik temasların izin sürülüyor ve devlet, organlardan, yetkililerden, dairelerden ve çeşitli gündemlerden müteşekkil, çok katmanlı bir toplumsal örgüt olarak görülüyor.

_

Berna Turam

Northeastern University Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde doçent doktor olan Berna Turam, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisansını McGill University Sosyoloji bölümünde tamamladı. Politik-sosyoloji, politik etnografi, devlet-toplum ilişkileri, İslâm ve laiklik konularında çalışan Turam’ın yeni kitap projesi toplumsal ve politik kutuplaşmalar üzerine. Turam’ın araştırma projeleri, bir sorunsal ya da paradoksu Türkiye’den yola çıkıp başka coğrafyalarda takip etme suretiyle incelemeye dayanıyor.