Adli yardım hizmeti, modern hukuklarda, artık insan hakları alanında değerlendirilmesi gerekenbir niteliğe sahiptir. Bu durum, ceza davaları konusunda özellikle önem taşır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 16 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen uluslararası toplantıda yapılan sunum, tartışma ve tavsiyeleri içeren kitapta ayrıca, bu toplantıya sunulan “Türkiye’deki Adli Yardım Hizmetine İlişkin Genel Değerlendirme Raporu” da yer alıyor. Kitap, Türkçe ve İngilizce metinlerde, Türkiye ve yabancı ülke hukukçularının yararlanmasına sunulmuştur.

Önsöz
Turgut Tarhanlı

Sunuş
Tebliğlerin Özeti
TEBLİĞLER

Türkiye’de Adli Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi
İdil Elveriş - Serçin Kutucu - İmmihan Yaşar

Uluslararası Yükümlülükler ve Adli Yardım
Roger Smith

Hollanda’da Adli Yardım Yönetimi ve Sunumu
Mariëtte Horstink

Litvanya’da Adli Yardım Sistemini Reform Çabaları, Pilot Kamu Savunma Bürolarının Rolü
Linas Sesickas

Hukuk Klinikleri, Pro Bono Uygulamaları ve Arjantin’de Adalete Erişimi İyileştirmeyi Hedefleyen Diğer Sivil Girişimler
Gustavo Maurino

Dizin

_