Türkiye’de 1970’lerin sonu 1980’lerin başında yükselmeye başlayan İslâmi hareketler son çeyrek yüzyılda önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Bu hareketler, on yıllar içinde büyük bir değişim gösterdi. Kenan Çayır, bu çalışmasında, İslâmi hareketlerdeki büyük değişim ve dönüşümü edebiyat ve romanlardaki söylemi çözümleyerek inceliyor. Birinci bölümde İslam, laiklik ve modernlik üzerine bir mücadele alanı olarak edebiyat hakkında sosyolojik belirlemelerde bulunan yazar, ikinci bölümde, 80’lerde hidayet romanları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan toplumu dönüştürme çabaları üzerinde yoğunlaşıyor. “Kolektif ve epik İslamcılık öyküleri” olarak hidayet romanlarının incelendiği üçüncü bölüm ile iki roman üzerinden İslami hareketin ve kimliğin içeriden eleştirisine yer verilen dördüncü bölüm ardından çalışma, “Epik İslamcılıktan İslam’ın yeni yorumlarına Doğru” adlı beşinci bölümle son buluyor.

Kenan Çayır'ın, söz konusu kitabı da İslamcılığı, Türkiye'deki İslami gelişim sürecini edebiyat, daha doğrusu romanlar üzerinden okuyup yorumlamayı amaç edinen bir çalışma.
Abdurrahman Çeliker, 1 Aralık 2008, Haksöz Haber

http://www.haksozhaber.net/turkiyede-islamcilik-ve-islami-edebiyat-33272h.htm

_

Kenan Çayır

Prof. Dr. Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Çayır, Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. İngiltere’de Leeds Üniversitesi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Merkezi’nde ve Almanya’da Georg-Eckert Uluslararası Ders Kitapları Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Avrupa Konseyi ve EIP Sloveyna’nın ortaklaşa düzenledikleri insan hakları eğitimi seminerlerine ve Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nün eğitici eğitimi seminerlerine katıldı; bu alanda sertifikalar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Reformu Girişimi’nin birlikte düzenledikleri “Düşünme gücü” adlı öğretmen eğitimi projesinde uzman eğitici olarak çalıştı. Ders kitapları, yurttaşlık eğitimi, ayrımcılık ve insan hakları eğitimi üzerine çalışmaktadır.