Çeşitli disiplinlerden yazarların biraraya geldiği Türkiye’de Dil Tartışmaları, değişen bir toplumda dilin konumunu tekrar değerlendirirken, dil tartışmalarına da eleştirel bir yaklaşım getirmektedir

Astrid Menz ve Christoph Schroeder
Giriş

BİRİNCİ KISIM “Dil Tartışmalarının Çoksesliliği”
1 1980’ler Sonrası Türkçe
Murat Belge
2 Popüler Tartışmada Hatalar ve Normlar
Bernt Brendemoen
3 Kılavuzlarda ve Kullanımda Türkçe İmla
Astrid Menz
4 Edebiyat Eleştirisi Olarak Dil Eleştirisi
Tevfik Turan

İKİNCİ KISIM Değişen Dünyada ve Değişlen Dil
İlişkilerinde Türkçenin Konumu
5 Televizyon Dünyas› ve Dil Tartışmaları
M. Berk Balçık
6 Türkiye’de Dil-Lehçe-Şive-Ağız Tartışmaları
Nurettin Demir
7 AB ile İlişkiler Çerçevesinde Türkiye’de Dil Politikaları
Özlem Eraydın Virtanen
8 Bölgesel Ağızlara Karşı Tutumlar
Meryem Şen
9 Hangi Türkçe? Anadili ve Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Batı Avrupa’da Türkçe Eğitimi
Christoph Schroeder
10 Yüksek Öğrenim Başta Olmak Üzere Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dillerin Durumu
Zeynep Kızıltepe - Seran Doğançay-Aktuna
English Summaries / İngilizce Özetler
Dizin

_

Astrid Menz

Almanya’da Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesinde Türkoloji okudu. Master tezini Almanya’da büyüyen Türk çocuklarının Türkçesi üzerine yazdı. Gagauzca sözdizimi hakkındaki Doktora çalışmasını 1998 yılında bitirdi. 1993-1999 yılları arasında Johannes Gutenberg Üniversitesinde Şarkiyat Bölümünde Türkoloji Kürsüsünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999’dan 2004’e kadar İstanbul’daki Orient-Institut’ta araştırmacı olarak çalıştı. 2002-2004’te Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde dışarıdan ders veriyordu, 2004-2005’te Boğaziçi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005 kış dönemi ve 2006 yaz dönemi İsveç’te Uppsala Üniversitesinde Dilbilim ve Filoloji Bölümünde yardımçı doçent olarak çalıştı. Halen Orient-Institut’ta çalışmaktadır. Araştırma alanları: dilbilimsel Türkoloji, dil ilişkileri, dialektoloji, Sibirya’daki Türk dilleridir.


Christoph Schroeder

Almanya’da Bremen Üniversitesinde Alman Filolojisi, İngilizce Filolojisi ve Dilbilim okudu. 1995 yılında konuşulan Türkçe hakkında doktora tezini bitirdi. Bremen ve Oldenburg Üniversitelerinde dil tipolojisi proje araştırmalarına katıldı. 1997 ile 2002 seneler arasında Essen Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünde dilbilim dersleri verdi. 2004 yılında Osnabrück Üniversitesinde Almanca-Türkçe karşılaştırmalı tümleç yapılarını inceleyen bir teziyle genel dilbilim alanında ‘Habilitation’unu aldı. Kıbrıs (Rum) Universitesi Türkiye ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde misafir doçent olarak çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi. Araştırma alanları: dilbilimsel Türkoloji, dil ilişkileri, Almanca-Türkçe karşılaştırmalı dilbilim, dil politikası, çokdilliliktir.