Uzun bir araştırmanın sonucu olan kitap, kültürel sektörlerin ülke ekonomisine katkısını ciro, katma değer, işgücü verimliliği, isthidam gibi makro konularda ve piyasa yapısı, maaş ve ücretler, hane halkı kültürel harcamalar gibi mikro ölçekte konular dâhilinde inceliyor. Kitapta ayrıca kültürel sektörlerin ülke ekonomisine katkısı bakımından Türkiye-Birleşik Krallık karşılaştırılması da yapılıyor. Kitap, çizdiği çerçeve ile kültürel sektörlerin makroekonomik etkisini de inceliyor.

Yönetici Özeti

Birinci Bölüm
Çalışma Hakkında

İkinci Bölüm
Kapsam ve Metodoloji

Üçüncü Bölüm
Kültürel Sektörlerin Türkiye Ekonomisine Katkısı

CİRO
Kültür Ekonomisi Alanında Üretilen Cironun Türkiye'deki Tüm Sanayi ve Hizmet Alanlarında Üretilen Toplam Ciro İçindeki Payı

KATMA DEĞER
Kültür Ekonomisi Alanında Üretilen Katma Değerin Türkiye’deki Tüm Sanayi ve Hizmet Alanlarında Üretilen Toplam Katma Değer İçindeki Payı
Katma Değerin Ciro İçindeki Payı

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ

İSTİHDAM
Kültür Ekonomisi Alanındaki İstihdamın Türkiye’deki Tüm Sanayi ve Hizmet Alanlarındaki
Toplam İstihdam İçindeki Payı

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDE PİYASA YAPISI

MAAŞ VE ÜCRETLER

HANE HALKI KÜLTÜR HARCAMALARI

Dördüncü Bölüm
Kültürel Sektörlerin Ulusal Ekonomiye Katkısı Bakımından Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması

Beşinci Bölüm
Kültürel Sektörlerin Makroekonomik Etkisi
Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Ülke Ekonomisine Dolaylı Katkısının Hesaplanması

Altıncı Bölüm
Sonuç
EK
NACE Rev. 2'ye Göre Kültürel Sektörlerin Kapsamı

_