Prof. Ergun Özbudun bu çalışmasında, Türkiye’deki parti sisteminin gelişimini klasik Osmanlı döneminden başlayıp Tanzimat, Birinci Meşrutiyet, Jön Türkler ve İkinci Meşrutiyet, Milli Mücadele dönemi ve 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla çok partili hayata geçiş aşamalarında ele alarak, bugün gelinen noktaya kadar değerlendiriyor.Yazar parti sistemi ile toplumdaki sosyal ve siyasal bölünme çizgileri arasındaki dinamiği seçim sistemiyle ilişkisini de mercek altına alıyor.

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Sosyal Bölünmeler ve Parti Sistemleri: Türk Parti Sisteminin Tarhisel Kökenleri
Sorun Boyutları
Avrupa Parti Sistemlerinin Doğuşunu Açıklayan Bir Model
Parti Sistemindeki Partilerin Sayısının Belirlenmesi
Türkiye’de Sosyal Bölünmeler ve Parti Sistemi
Osmanlı Klâsik Dönemi
Yüzyıl Modernleşme Hareketleri
Birinci Meşrutiyet
Jön Türkler ve İkinci Meşrutiyet
Milli Mücadele Dönemi: Birinci Grup-İkinci Grup Çatışması
Tek-Parti Rejiminin Konsolidasyon Aşaması: CHF-TCF Çatışması

İKİNCİ BÖLÜM Çok-Partili Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bölünmeler ve Parti Sistemi
DP-CHP Karşıtlığı
Merkez-Çevre Bölünmesinden Fonksiyonel Bölünmeye Doğru
Parti Sisteminin Yeniden Şekillenmesinde Geçiş Dönemi: 1983-1995
Merkez-Çevre Bölünmesinin Yeniden Yükselişi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Parti Sisteminin Sorunları: Parçalanma, Oynaklık ve Kutuplaşma
Partilerin Sayısı (Parçalanma)
Parti Sisteminde Oynaklık
Kutuplaşma
Türk Parti Sisteminin Niteliği
Parti Sisteminde Değişimler ve Süreklilikler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Parti Sistemleri ve Seçim Sistemleri
Türkiye’de Seçim Sistemleri
Seçim Sistemlerinin Orantısızlığı
Seçim Sistemi Tercihi

BEŞİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Seçim Sistemi Tartışmaları
Siyasal Partilerin Seçim Sistemine İlişkin Tutumları
Bireysel Öneriler
Hikmet Sami Türk’in Önerisi
Seyfettin Gürsel’in Nisbî Takviyeli İki-Turlu Seçim Sistemi Önerisi
Murat Sertel ve Ersin Kalaycıoğlu’nun Çoğunlukçu Uzlaşı Önerisi
Işın Çelebi’nin Önerisi
Kamuoyunun Seçim Sistemine İlişkin Knaaatleri
Sonuç ve Öneriler
Kaynakça
Dizin

_

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1962’de doktor, 1967’de
doçent ve 1975’te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu’nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun’un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.