İki ciltlik bu eser, uzun süreli meslek hayatı boyunca birçok hukukçu yetiştirmiş olan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın öğrencileri ve meslektaşlarının Alacakaptan’la ilgili anılarının yanı sıra, hukuk alanındaki çeşitli konulardaki makalelerine ve yorumlarına yer vermektedir ve bu açıdan da aynı zamanda kapsamlı bir yorum kitabı olma niteliğindedir.

CİLT 1

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan

Profesör Uğur Alacakaptan / Turgut Tarhanlı

Çelebi Hocam Alacakaptan / Duygun Yarsuvat

Hocam ve Ben / Zeki Hafızoğulları

İki Yüz Yıllık Dostluk / Taner Baytok

Nasıl Bir Adam Bu? / Adil Özkol

Hocam Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a / Asuman Aytekin İnceoğlu

“O Capitano, Mio Capitano” / Şehnaz Cin Şensoy

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Göre Asıl Sorun Nedir? / Fikret İlkiz
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Esra Alan

Türkiye’de Çevre Suçları
Süheyla Alıca

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Müsadereye İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme
M. Emin Artuk – A. Caner Yenidünya

Türk Hukukunda Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi
Asuman Aytekin İnceoğlu

Ceza Hukuku ve Siyaset
Köksal Bayraktar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu
Nur Centel

Psikolojik Açıdan Sanığın Sorgusu
Erol Cihan

Amerikan Hukukunda Ölüm Cezası
Şehnaz Cin Şensoy

Muhakeme, Müzakere, Mutabakat: Söylem Kuramı ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uygulanabilirliği
Gökçe Çataloluk

Güvenlik Altında Tutma ve Sosyal Terapi Kurumları
Timur Demirbaş

Ekonomik Suçlar Bağlamında İhale Sürecine ve Sözleşmesine İlişkin Suçların Değerlendirilmesi
Murat Volkan Dülger

Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemeleri’nde Müdafiliğin Erişilebilirliği
İdil Elveriş – Galma Jahic – Seda Kalem

Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar
Mustafa Ruhan Erdem

Eril Devlet ve Tecavüz
Reyda Ergün

Ceza Muhakemesinin Amacı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Uğur Ersoy

Sanık, Çağrı Kağıdının Tebliği ile Duruşma Günü Arasında Gereken En Az Bir Haftalık Süreden Vazgeçebilir mi?
Uğur Ersoy

İşleme ve Bilgiye Dayalı Manipülasyon Suçları
Ali Hakan Evik

Uzlaştırma Teklifi ve Taraflara Bildirilmesi
Metin Feyzioğlu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine İlişkin Kurallar (TCK m.61-63)
Ahmet Gökcen – A. Caner Yenidünya

Hasta Kayıtlarının Gizliliği Prensibi
Bilhan Güven

Türk Ceza Hukukunda Cezalandırma Hukukî İlişkisi ve İlişkinin Sona Ermesi Nedenleri
Zeki Hafızoğulları

Ceza Muhakemesinde Zorunlu Müdafilik
Hakan Karakehya

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yabancı İnsan Ticareti Suçu Mağdurlarının Durumu
Ulaş Karan

Demokratik Sistemin Unsuru Olarak İfade Özgürlüğü ve Ceza Hukukunun Etkisi
N. Kaan Karcılıoğlu

Avrupa Savcılığı Tasarısı
Onur Kemal Kerman

İnsan Hakları Konusunda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Bünyesinde Uluslar Arası Sözleşmelerdeki Denetim Mekanizmalarına Genel Bakış
Serap Keskin-Kiziroğlu

Hükmü Önceden Belirlenmiş Bir Davanın Öyküsü: Saddam Hüseyin’in Yargılanması
Ümit Kocasakal

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Taciz Suçu
Gülşah Kurt

Dava Zamanaşımı- Lehe Kanun - Aleyhe Bozma Yasağı
Fatih Selami Mahmutoğlu

İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m.90)
Veli Özer Özbek – Koray Doğan

Türk Hukukunda Çevre Suçları
Onur Özcan

Ceza Hukukunda Kanunu Bilmemek ve Hata
Mustafa Özen

Yeni CMK’da Delil Yasakları
Bahri Öztürk

Arama
Yasemin F. Saygılar

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Elkoyma
Özge Sırma

Yakalama
Doğan Soyaslan

Tarihsel Gelişiminin Işığında Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuklamanın Tazmini (Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat)
Mehmet Handan Surlu

Bilişim Teknolojileri ve Temel Hak ve Özgürlükler
Durmuş Tezcan

Temel Cezanın Belirlenmesinde Amaç ve Saik
Haluk Toroslu

Objektif Cezalandırılabilirlik Şartları
Nevzat Toroslu

Türk Ceza Yasası’nda Kısırlaştırma Suçu (TCK m.101)
Özlem Yenerer Çakmut

Kanun Yararına Bozma (Olağanüstü Temyiz)
Feridun Yenisey

Lahey Daimi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yapısı, Yetki Alanı ve Muhakeme Usulü
Hamide Zafer – Nimet Güller

Yargıtay Karar İncelemesi
Güçlü Akyürek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Taner Kılıç/Türkiye” Kararı
Çev. Başak Başoğlu - Candan Yasan

İnfaz Hukukuna Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Jean Pradel - Çev. Zeynel T. Kangal

_