Bergson’un 20. yüzyılın başlangıcına damgasını vuracak olan şöhretinin hem tanığı hem de kaynağı olma ayrıcalığına sahip bu derslerin kayıtları bize göstermektedir ki, daha o tarihte, düşüncesinin belkemiğini oluşturan “zamanı süre cinsinden açma” fikri, zihninde ilmek ilmek dokunmuştur. Zira Charles Péguy’un profesyonel stenografları tarafından kelimesi kelimesine kaydedilmek suretiyle Bergson’un neredeyse canlı sözüne eşdeğer olarak günümüze aktarılan bu dersler, 1907 yılında yayımlayacağı Yaratıcı Tekâmül kitabının dördüncü bölümünde kendi bakış açısıyla irdeleyeceği felsefe –ya da daha doğru bir ifadeyle felsefi sistemler– tarihinin bir eskizi niteliğinde olup Batı felsefe ve bilim tarihine kendi süre düşüncesi içerisinden Bergson’un panoramik ve eleştirel bakışına dair bir ilk sunum olma özelliğini de taşımaktadır.

Elealı Zenon’un sofizmiyle başlayıp Platon diyaloglarına ayırdığı titiz bir incelemenin ve Aristoteles’te zaman mefhumuna ilişkin detaylı bir değerlendirmenin ardından yer verdiği Plotinos’la Yunan düşünce tarihini kapatan Bergson, buradan Rönesans Platoncularına geçiş yapar; Giordano Bruno ve Cusalı Nicholas’a uğrar; Benedetti’den Galileo, Roberval, Barrow ve Newton’a metafizik tarihiyle bilimler tarihinin nasıl birbiri içine geçtiğini ortaya koyarak Descartes ve Leibniz’in ardından Kant’a kadar gelir.

Bergson’a göre düşünce için esas olan “kendimizi sezgisel bir gayret göstermek suretiyle düşünmek istediğimiz şeyin içinde konumlandırmak, o şey hakkında dışarıdan edindiğimiz görüşler yerine, o şeyle entelektüel bir sempati kurmak”tır. Peki bu mümkün müdür? Bergson’un bu soruya bu ders kapsamında verdiği cevabı şöyledir: “Varlıklar ve şeylerin birbirlerine göründüğünden çok daha az dışsal olduğu gösterilebilirse mümkün olacaktır.” Bu önerme, Newton’un deterministik evreninin ve her ne kadar Newton’a karşı görünse de onunla uyum içinde olan Einstein’ın genel görelilik kuramının yanlışlığını ortaya koyan kuantum mekaniğine göz kırpar niteliğiyle güncelliğini korumaktadır.

Nihan Çetinkaya’nın bu titiz çevirisine Oğuz Haşlakoğlu’nun Türkçe baskı için kaleme aldığı önsöz eşlik ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak Zaman İdesinin Tarihi’nin felsefe tarihine önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz.

Çevirenin Notu

Türkçe Baskıya Önsöz
Oğuz Haşlakoğlu

Sunuş

Birinci Ders 5 Aralık 1902
İkinci Ders 12 Aralık 1902
Üçüncü Ders 19 Aralık 1902
Dördüncü Ders 26 Aralık 1902
Beşinci Ders 9 Ocak 1903
Altıncı Ders 16 Ocak 1903
Yedinci Ders 23 Ocak 1903
Sekinci Ders 30 Ocak 1903
Dokuzuncu Ders 6 Şubat 1903
Onuncu Ders 13 Şubat 1903
On Birinci Ders 20 Şubat 1903
On İkinci Ders 27 Şubat 1903
On Üçüncü Ders 13 Mart 1903
On Dördüncü Ders 20 Mart 1903
On Beşinci Ders 27 Mart 1903
On Altıncı Ders 3 Nisan 1903
On Yedinci Ders 24 Nisan 1903
On Sekizinci Ders 1 Mayıs 1903
On Dokuzuncu Ders 8 Mayıs 1903

Ek-1
Zaman İdesi

Ek-2
Bay Bergson’un Dersi 1902-1903
Bergson Çalışmalarıyla İlgili Kulanılan Kısaltmalar

İsimler Dizini

_