Sarı Daktilo Sohbetleri

Nisan 24, 2024

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan, İstanbul Bilgi Üniversitesi RGB Stüdyolarında çekimlerini gerçekleştirdiğimiz tüm söyleşilere buradan ulaşabilirsiniz:


Pınar Uyan Semerci ile Ötekileştirme Literatürü Üzerine


Güven Gürkan Öztan ile 1950’li Yılların İstanbul’u

https://www.youtube.com/watch?v=RiKMNzim1MY


Fahri Aral ile Üniversite Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi


Cemil Boyraz ile Küresel İktisat ve Küresel Kapitalizm


Namık Sinan Turan ile Hilafet, Erken İslâm Tarihi ve Osmanlı


Alan Duben ile Günümüzün ve Geleceğin Yaşlıları


Murat Paker ile Psikanaliz Psikoloji Kitapları

https://www.youtube.com/watch?v=5mnTlLNfuyM


Bilen Işıktaş ile Şerif Muhiddin Targan Hakkında


Selçuk Erez ile Yaratıcılık – Aklımızın Sınırlarını Aşmak


Funda Soysal ile Sevgi Soysal’ın Kitaplaşmamış Metinleri


Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel ile Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar


Hale Bolak Boratav ile Erkekliğin Türkiye Halleri


Hasret Dikici Bilgin ile Karşılaştırmalı Siyaset


Emre Erdoğan ile Korku Siyaseti Üzerine


Murat Ustaoğlu ile Faiz Meselesi


Ayhan Kaya ile Dünyada Göç Üzerine

Comments

No comments yet.

Leave a Reply:
Please enter a valid email address
Please enter your comment