Düşünce Tarihi

Gösterilen sonuç sayısı: 9

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Batı’da Siyasal düşünceler Tarihi I: Eski ve Orta Çağlar

İlk baskısı 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları tarafından üç cilt olarak yapılan Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi adlı bu derlemenin ilk cildinde, Heredotos’tan Padualı… Detay

 46,30  34,73

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Batı’da Siyasal düşünceler Tarihi II: Yeni Çağ

İlk baskısı 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları tarafından Eski ve Orta Çağlar, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’dan oluşan üç ciltten oluşma Batı’da Siyasal… Detay

 50,93  38,20

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi III: Yakın Çağ

İlk baskısı 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları arasında çıkan Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi adlı derlemenin bu üçüncü ve son cildinde Hegel’den Mao Ze-dung’a… Detay

 37,04  27,78

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım

Sosyoloji bilimi çok uzun bir zaman devlet kavramıyla ilgilenmedi. Siyasal ve toplumsal alanlar arasındaki ayrımların olağan karşılanması, sosyolojinin inceleme alanı olarak kendisine toplumu seçmesi ve… Detay

 22,00  16,50

%25 İNDİRİM
Card image cap

Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi

Cambridge Üniversitesi’nde Yunan Kültürü Profesörü Paul Cartledge’in Tarih Bölümü’nde verdiği düşünce tarihi derslerine dayanan bu kitap, ilk siyasî düşünürlerin ortaya çıktığı, siyasî açıdan birçok yeniliğin… Detay

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Tasavvufun Oluşumu

Ahmet T. Karamustafa, bu önemli çalışmasında, İslâmiyet’in ana mistik geleneği olan tasavvufun, 9.yüzyıldan 12.yüzyıla uzanan süreç içindeki oluşumunu ve kök salma dönemlerini kapsamlı bir biçimde… Detay

 29,63  22,22

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Biyopolitikanın Doğuşu: Collége de France Dersleri (1978-1979)

Michel Foucault’nun 1970-1984 arasında Collège de France’taki “Düşünce Sistemleri Tarihi” başlıklı kürsüsünde verdiği bu derslerde, düşünürün elindeki tarihsel materyalleri nasıl işlediğine, felsefeyle tarih arasındaki bağları… Detay

 36,00  27,00

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar

İslâm toplumlarında toplumsal değişimle birlikte farklılaşan siyaset ve devlet yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Sami Zubaida, bu kitabında Müslüman toplumlarda hukuk ve iktidar ilişkisini kapsamlı… Detay

 25,93  19,45

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Kant Felsefesinin Politik Evreni

Hakan Çörekçioğlu’nun derlediği ve çevirdiği bu seçki, hem Kantçı eleştirel aklın politik boyutuyla hem de Kant’ın politika felsefesiyle ilgili tartışmaları içermektedir. Bu tartışmalarda Kant felsefesi… Detay

 20,37  15,28