Sosyoloji bilimi çok uzun bir zaman devlet kavramıyla ilgilenmedi. Siyasal ve toplumsal alanlar arasındaki ayrımların olağan karşılanması, sosyolojinin inceleme alanı olarak kendisine toplumu seçmesi ve bu bağlamda toplumsal yaşamın daha mütevazı, somut ve kurumsallaşmamış yönlerini araştırması gibi sebeplerle, bu ilgisizlik doğal karşılanabilir._x000D_
_x000D_
Weber, Marx ve Engels’in devlet sosyolojisi üzerine yaptıkları çalışmaları “sınırlı sayıda ve çoğu genel nitelikte olmayan, belli bir konuya değinen ve muhtemel politikaları ele alan yazılar” olarak nitelendiren Gainfranco Poggi’nin bu kitabı ise devlet üzerine sosyolojik bir kuram oluşturmayı amaçlaması ve devlet gücünün hangi amaçlar doğrultusunda kullanılabildiğini açıklığa kavuşturacak radikal bir eleştiri getirmesi bakımından önemlidir._x000D_
_x000D_
Poggi’nin kitabı devlet kavramının giderek daha çok sorgulandığı Türkiye için esaslı bir başvuru kaynağı olma niteliğini de taşıyor.

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş: Yönetim Sorunu
Siyasetin Dağıtımla İlgili Tanımı
Siyasetin “Biz ve Diğerleri” Biçiminde Tanımı
İki Görüşün Karşılaştırılması
İki Görüşün Uzlaştırılması
Kurumsal Farklılaşma Kuramı

İKİNCİ BÖLÜM Feodal Yönetim Biçimi
Feodalizmin Doğuşu
Feodal İlişkinin Niteliği
Sistemdeki Eğilimler
Feodal Sistemin Siyasal Mirası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ständestaat
Kentlerin Ortaya Çıkışı
Stand, Stände ve Ständestaat
Yapısal Bir İlke Olarak Dualizm
Ständestaat’ı Oluşturan Gruplar
Ständestaat’ın Siyasal Mirası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mutlak Yönetim Sistemi
Kentler ve Ständestaat’ın Çöküşü
Feodal Unsur ve Ständestaat’ın Çöküşü
Hükümdar ve Sarayı: Fransa
Yönetimin Yeni Boyutları
Hükümdar ve Bürokrasisi: Prusya
Sivil Toplumun Doğuşu
Sivil Toplumun Meydan Okuyuşu

BEŞİNCİ BÖLÜM 19. Yüzyıl Hukuk Devleti
Egemenlik ve Devletler Sistemi
Devletin Birliği
Devletin “Modernliği”
Yasal-Ussal Meşruiyet
Anayasal Güvenceler
Siyasal Sürecin Önemli Özellikleri
Önemli Siyasal Konular

ALTINCI BÖLÜM Liberalizm ve Sonrasında Devlet ve Toplum
Toplu Çıkarların Baskısı
Kapitalist Gelişmeler: Mesleki Yapı Üzerindeki Etkileri
Kapitalist Gelişmeler: Üretim Sistemi Üzerindeki Etkileri
Meşruiyet Arayışı
Yönetimin Genişlemesine Doğru İçeriden Baskılar
Devlet ve Toplumdan Gelen Baskıların Sonuçları
Dizin

_

Gianfranco Poggi

1934 doğumlu olan Gianfranco Poggi, Padua Üniversitesi’nde Hukuk okuduktan sonra California Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak bulunan Poggi, okutman olarak başladığı Edinburg Üniversitesi’nden 24 yıl sonra 1988’de profesör olarak ayrıldı. Aynı zamanda Floransa’daki European University Institute’de ders vermekte olan Gianfranco Poggi, sosyoloji ve siyaset bilimi üzerine dünyanın pek çok üniversitesinde ders vermiştir. Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim ve Simmel üzerine çalışmalar yapan Poggi’nin, devlet kavramını sorguladığı iki kitap yayımladığı iki eser, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır: Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım (2001) ve Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği (2007). Gianfranco Poggi’nin diğer kitapları ise şöyle: Images of Society: Essays on the Sociological Theories of Tocqueville, Marx, and Durkheim (Stanford University Press, 1972); Calvinism and the Capitalist Spirit (University of Massachusetts Press, 1984); Money and the Modern Mind: Georg Simmel’s Philosophy of Money (University of California Press, 1993);Durkheim (Oxford University Press, 2000); The Forms of Power (Polity Press, Cambridge, 2001).