Avrupa Birliği ile başlayan tam üyelik müzakerelerinin ele alındığı bu kitap müzakerelerin yapısı ve sonuçları ile ilgili gündemdeki soruları cevaplandırmaktadır. Tam üyelik müzakereleri nedir, nasıl yürütülür, en iyi sonucu almak için nasıl hazırlanmak gerekir, sivil topluma ve iş dünyasına düşen görevler nelerdir ve bu kesimlerin bu süreçte hak ve menfaatlerini korumak için ne yapmaları gerekir gibi soruların cevapları bu kitapta yeralmaktadır. Gümrük Birliği konusunun da yeni bir bakış açısıyla ele alındığı bu kitapta, Gümrük Birliğinin sakıncalı yönlerine Türkiye’nin  elde ettiği faydayla beraber değinilmekte ve müzakereler sırasında Gümrük Birliğinin diğer sektörleri de içine alacak şekilde genişletilmesinin sonuçları analiz edilmektedir. Ayrıca, Avrupa kamuoyunun Türkiye’yi nasıl gördüğü değerlendirilerek, Avrupa’nın Türkiye’nin maliyeti ile Türkiye’den olabilecek göç ile ilgili endişeleri bilimsel veriler ışığında incelenmektedir. Din konusunun Türkiye’nin AB’ye üyeliğine bir engel oluşturup, oluşturmayacağının da ele alındığı kitapta, imtiyazlı ortaklık seçeneğinin ne demek olduğu ve bunun Türkiye tarafından kabul edilip edilemeyeceği de anlatılmaktadır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM Başlarken

İKİNCİ BÖLÜM Tam Üyelik Müzakerelerinde Başarıyı Yakalamak
Müzakere Ne Demek?
Müzakerelerin Esası: Geçiş Dönemleri ve İstisnalar
Müzakerelerin Yapısı ve Kurumların Rolü
Müzakerelere Hazırlık
Mevzuat İncelemesi
Ürünlere İlişkin Düzenlemeler
Üretim Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler
Piyasaya İlişkin Düzenlemeler
Etki Değerlendirme Çalışması
Yakıt Kullanan Büyük Enerji Santralleri Direktifi
AB’nin Çevre Politikasına Uyum Hakkında Dünya Bankası Çalışması
Müzakerelerde İlerleme
Uygulamanın Denetlenmesi
Müzakere Pozisyonlarının Oluşturulması
Müzakerelerin Tamamlanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ekonomik Bütünleşmeyi İlerletmek
Ekonomik Bütünleşme Modelleri
Bir Gümrük Birliği Hikâyesi
Dış Ticaret Niye Yapılır?
Türkiye ve Gümrük Birliği
Siyasi Değerlendirme
Ekonomik Değerlendirme
Gümrük Birliği’nin Olumsuzlukları
Sektörel Kayıplar
Eşitsizlik Artışı
Cari Açık
Karar Alma Bağımsızlığı ve Politika Bağımlılığı
Tam Üyelik Müzakereleri ve Gümrük Birliği’nin Geleceği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kamuoyunu Kazanmak
Avrupa Kamuoyunda Türkiye’nin Üyeliği
Türkiye’nin Maliyeti:Ayda 4 Euro Çok mu?
Serbest Dolaşım Meselesi: “Mamma Gli Turchi” (Anne Türkler Geliyor)
Dış Politika ve Güvenlik Alanı: Türkiye Bir İstikrarsızlık Unsuru mu?
İslam ve Avrupa:Bir Çatışmaya Doğru mu?
İmtiyazlı Ortaklık Meselesi:İmtiyazlı Olan Kim?
Politika Alanlarına Katılımda Ayrımcılık
Karar Sürecine Katılımda Ayrımcılık
Kaynakça
Dizin

_