Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki uzun süreli “nişanlılık” sürecinde; ülkemizin tam üyeliğine karşı olan Avrupalı politikacıların öne sürdükleri en önemli neden Türkiye ve Türklerin Avrupa kamuoylarınca sevilmemesi oldu. Avrupalı politikacılar yıllarca Türkiye’ye “hayır” demenin bedellerini azaltabilmek amacıyla bu argümanı sık sık kullandı. Buna karşılık, Avrupa kamuoyunun kayda değer bölümünün Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine karşı olduğu bilinse de; bugüne kadar bu muhalefetin nedeninin “Türkiye’nin ve Türklerin sevilmemesi” olduğunu gösteren herhangi bir saha çalışması yapılmamıştı. Bunun ötesinde, 50 yıllık yolculuk sürecinde, Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını ölçmeyi amaçlayan kapsamlı bir araştırma çalışması da gerçekleşmedi. Herşey, Avrupa Birliği’nin bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki sınırlı çabalarına bağlı kılındı. Dolayısıyla, bugün de Avrupalı politikacıların söyleminde “aç aslan” işlevi gören kamuoylarının ne düşündükleri bilinmemekte ve sadece izlenimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Emre Erdoğan’ın Avrupa Birliği-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Avrupa’nın önde gelen beş ülkesinde –Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya- yürütülen karşılaştırmalı saha çalışması en azından bu ülkeler bazında Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını araştırmayı amaçlıyor. Bu kadar geniş kapsamda yürütülen ilk araştırma olan ve beş ülkede 5000’den fazla kişinin katıldığı çalışmanın bulguları; algıların ardında yatan bilişsel ve davranışsal nedenleri keşfetmenin yanısıra, hangi faktörlerin bireyleri daha fazla Türkiye karşıtı olmaya ittiğini de sergilemektedir.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Avrupa Aynasında Türkiye
Avrupa Bütünleşmesi Hakkındaki Tutumlar ve Belirleyicileri
Bilişsel Hareketlilik
Akılcı Tercih
Kimlik Politikaları
AB’nin Genişlemesi ve Türkiye’nin Üyeliği Hakkındaki Tutumlar

İKİNCİ BÖLÜM Avrupa Birliği, Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algılar ve Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hakkındaki Görüşler
Yöntem
Avrupa Birliği Algısı
AB’nin Genişlemesi Hakkındaki Düşünceler
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Algılar
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi
Subjektif Bilgi Düzeyi
Deneyimler
Objektif Bilgi Düzeyi
Türkiye Hakkında Bilgi Kaynakları
Türkiye Hakkında Bilinenler
Türkiye ve Türkler Hakkında Algılar
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Türkiye’nin AB’ye Üyeliğini Desteklemek
Türkiye’nin AB’ye Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Sonsöz
Ekler
Kaynakça
Dizin

Çalışmada ele alınan ülkelerdeki eğilimler farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu farklılıkları dikkate almak gerekir zira kamu diplomasisi açısından faaliyetlerin hedef ve önceliklerinin her ülke için farklı olmasına ihtiyaç vardır. Örneğin Fransızların başka ülke ya da halklar hakkındaki algılarının oluşmasında siyasi liderlerin çok etkisi bulunuyor; yani Fransızlar liderlerine bakıyor. Almanya'da ise insanlar sokağa, yaşadıkları çevreye, kişisel deneyimlerine, karşılamalarına bakarak kanaat oluşturuyorlar.
Beril Dedeoğlu, 12 Aralık 2012, Star

https://www.gazeteoku.com/yazar/beril-dedeoglu/42233/kamu-diplomasisi-icin-bir-kaynak

_

Emre Erdoğan

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.


Hakan Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü. Müzisyen. Ozan. Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından. Galatasaray Lisesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini A.B.D.’de Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir ve
aynı üniversitenin Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin ve Dış Politika Forumu’nun direktörlüğünü yapmaktadır. Prof. Dr. Yılmaz, yakın dönem Türk siyasal hayatı; Türkiye’de siyasal ve popüler kültür; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve Avrupa bütünleşmesinin kültür ve kimlik boyutları; demokratikleşme sürecinin dış dinamikleri üzerinde çalışmaktadır.