Dünyanın önde gelen iktisatçıları arasında sayılan Charles P. Kindleberger’in konusunun klasik eserleri arasına girmiş olan Cinnet, Panik ve Çöküş adlı eseri ilk kez 1978’de yayınlandı. Yazar, “kökü kurumayan döngüler” diye tanımladığı mali krizleri açıklarken; öncelikle bu konuda genel bir tanımlamaya gitmenin zor olduğunu, ancak spekülasyona yolaçan koşullarla birlikte parasal boyutlarda kredinin genişlemesi ve mali sıkıntılarla başlayıp, panik ve ardından çöküşle birlikte tamamlanan kriz modelinin analizlerle çıkarsamalara arkaplan sağladığına dikkat çekiyor._x000D_
_x000D_
Kindleberger bu çalışmasında, daha önce 1929 Ekonomik Buhranı ile ilgili yazdığı kitapta değindiği krizlerin derinliği ve uzunluğuna neden olarak gösterdiği, ‘krizlerde bir son uluslararası merci olmaması hususunu’ daha da genişleterek ele alıyor._x000D_
_x000D_
 

_

Charles P. Kindleberger

Yüzyılın en önemli ekonomi tarihçilerinden Kindleberger 1910’da New York’ta doğdu. 1932’de Pennsylvania Üniversitesi’ni bitirdi. 1937’de Columbia Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 1936-39 yılları arasında Federal Reserve Bank of New York’ta, 1939-40 yıllarında İsviçre’de Bank of İnternational Settlements’de çalıştı. 1940-42 yıllarında Federal Reserve System’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marshall Planı’nın hazırlanması çalışmalarına da katılan Kindleberger, 1948’den itibaren uzun yıllar MIT’de ekonomi dersleri verdi, 2003’te hayatını kaybetti. Otuzun üzerinde kitabı bulunan yazarın yayınlanan ilk çalışması 1937 tarihli İnternational Short-Term Capital Movements’dir. 1973’te yayınlanan The World in Depression, 1929-1939’da (Bunalımdaki Dünya, 1929-1939), Büyük Buhranı uluslararası boyutuyla ele alır. Diğer bazı kitapları şunlardır: International Economics (1958), Foreign Trade and the National Economy (1962), American Business Abroad (1969), Europa and the Dollar (Cambridge, 1966), Europe’s Postwar Growth. The Role of Labor Supply (1967), Economic Development (1958).