1999’da tarihli Kuştepe Araştırması, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Kuştepe’ye yerleşmesi ile birlikte semtte, toplumsal ilişkilerde ve mekânda yaşanan değişimi araştırmıştı. Bulunduğu semtin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına doğrudan katkıda bulunma misyonunun bir gereği olarak Kuştepe halkıyla yakın bir iletişim kurmak amacını aşıyan bu ilk adımın ardından, aynı hedef doğrultusunda Kuştepe Gençlik araştırması 2002 gerçekleştirildi. Gülten Kazgan’ın derlemesiyle yayın haline getirilen bu araştırmayla İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Merkezi TESAR (Toplum, Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları) sosyal bilimler alanında verdiği eğitim kültür hizmetlerine devam etmektedir. Kuştepe halkıya yakın iletişim kurma amacının bu ikinci adımında, varoşlardaki gençlerin ihmal edilmişliği Kuştepe gençliği bağlamında incelenmektedir. Araştırma Kuştepe gençliğinin sosyo-ekonomik görünümünü ortaya koyarken, gençlerin kadın/erkek farkı ve gençlik olgusuna ilişkin algılamaları, futbol ve popüler kültürle ilişkilerini inceliyor.

Araştırmanın mekanı Kuştepe, İstanbul'un 1950'lerdeki göç dalgası sırasında kurulan ilk gecekondu semtlerinden biri. Yeni kuşak yani araştırmanın konusu olan 14-28 yaş gençlerin neredeyse tamamı farklı kökenlerine rağmen İstanbul doğumlu. İstanbullu bu genç kuşağın semtlerine, komşularına, geleceğe hayata bakışına ışık tutan araştırma, aslında İstanbul'un ve Türkiye'nin benzer yörelerindeki insanların duygu ve düşüncelerine de tercüman oluyor. Şehirli olmanın farklı bir boyutunu gözler önüne seriyor.
Mehmet Tez, 6 Nisan 2002, Radikal

http://www.radikal.com.tr/hayat/buyuk-sehrin-kiyisinda-861553/

_