Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde, vatandaşın bu sistem içerisinde nasıl bir rol oynadığı, adliyelerin ve mahkemelerin vatandaşa hizmet etmekte ne kadar başarılı olduğu, vatandaşların yargı sistemi hakkında ne bildiği ve bu bilgileri nereden edindiği gibi sorular genellikle gözden kaçmaktadır. Türkiye’de, yargının işleyişine dair tartışmalar daha ziyade sistemin eksikliklerine odaklanmaktadır. Davaların uzunluğu, artan iş yükünün ortaya çıkardığı sorunlar, hâkim ve savcı sayısının azlığı gibi konular, adeta yargının işleyişindeki aksaklıkların genel bir çerçevesini oluşturmaktadır. Hatta bağımsızlık ve tarafsızlık gibi, hukuk düzeninin temelini oluşturan ilkelerin de gene sistemin yapısındaki veya işleyişindeki sorunlarla bağlantılı olarak tartışıldığına sık sık şahit olmak mümkündür._x000D_
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Adalet Gözet Projesinde elde edilen bulguların değerlendirilmesine dair farklı alanlardan araştırmacıların katkılarından oluşan bu kitap, yargı sistemine vatandaşın gözünden bakmayı hedefleyen bir inceleme projesidir. Bu kitaptaki katkılar arasında, Türkiye’de, vatandaşların mahkemelere yönelik algı ve tutumları; bir kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinde performans kriterlerinin ölçülmesi; hesap verebilirlik; adalet hizmetlerinde insan hakları ve medyanın yargıya ilişkin haberleri yansıtma tarzı gibi konular yer almaktadır.

İçindekiler
Yazarlar
Teşekkür
Sunuş
1. Adalet Gözet Projesi, Seda Kalem
2. Adalete Halkın Gözünden Bakmak, Ali Çarkoğlu
3. Vatandaşın Gözünden Mahkemeler: Katılım, Tutumlar ve Güven, Galma Jahic - Seda Kalem
4. Adalet Hizmeti? İstanbul Adliyelerinde Gözlemler, İdil Elveriş
5. Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Adliye Gözlemleri ve Adalet Barometresi Araştırmaları, Sibel İnceoğlu
6. Türkiye'de Yazılı Basının Yargıya İlişkin Haberleri Sunumu, Aslı Tunç

Adalet Gözet Projesi çerçevesinde dönemin çok önemli birtakım vakalarına baktık. Danıştay saldırısı davası, Hrant Dink’in TCK 301’den yargılandığı dava, Hrant Dink cinayeti, Elif Şafak, Gamze Özçelik, İlhami Erdil, Orhan Pamuk, Yücel Aşkın, Ferhat Sarıkaya davaları... Ben de yargı haberciliği bağlamında, gazetecilik pratiklerine bakmak üzere araştırmada yer almıştım.
Prof. Dr. Aslı Tunç’un Akademisyen Gözünden Yargı Haberciliği sunumundan, 15 Ağustos 2018, Bianet

https://bianet.org/bianet/medya/199996-akademisyen-gozunden-yargi-haberciligi

_