Robert Nozick modern devletin ortaya çıkışından bu yana gündemde olan birey-devlet diyalektiğini birey lehine çözümlemeye çalıştığı kitabında, devlet karşısında bireyin haklarının gelişmiş ve hararetli bir savunusunu yapıyor. Nozick’e göre devletin varlığı ancak devlet, bireylerin güce, yolsuzluğa ve hırsızlığa karşı korunması işlevine indirgendiği zaman anlamlı olabilir ve bu işlevin ötesine geçen devlet etkinlikleri kaçınılmaz olarak bireysel hakların ihlaline yol açacaktır.

Kitabın bireysel özgürlük üzerindeki vurgusu yeni bir soluktur. Kitap uzun zamandan beri tabu haline gelmiş varsayımları sorgulamaktadır.(...) Çok az kişi anarşist pozisyonu onu çürütmeye uğraşmaya değecek kadar ciddiye almıştır. Yine çok az kişi anarşizmi ona hakkını verecek derecede yeterince iyi anlamıştır. Dr. Nozick anarşist duruş hakkında detaylı ve engin bir bilgi sergilemiş ve
buna rağmen anarşizmi reddetmiştir. Onun delillerle çürütmek için seçtiği yol alışılmadık, anlaşılması güç ve çok yönlüydü. Ancak başarılı oldu mu? Bu metinde neden başarılı olmadığını düşündüğümü gösteren birkaç nedeni özetlemeye çalışacağım.
Randy E. Barnett

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/47-48/19-barnett-anarsi-nereye-robert-nozick-devleti-mesrulastirdi-mi.pdf

Nozick’in akıl yürütme tarzı ve hayalgücü nadir bulunan türden; bilgi sahibi olduğu alan oldukça geniş ve birbirine bağlı konuları kapsıyor. Bir konuyu kapsamlıca ele alma, gelebilecek itirazları öngörme, zayıflıkları ve açıkları tespit etme, bir savın tüm sonuçlarını belirleme, çözülmüş gibi görünen bir mesele hakkında birçok anlamlı soru sorma ve başkaları tarafından sadece taslak olarak incelenmiş bir konuyu tüm ayrıntılarıyla ele alma yeteneği müthiş.
George Kateb, The American Scholar

_

Robert Nozick

1939’da New York’ta doğdu. Columbia Üniversitesi’ni tamamladıktan sonra doktorasını Princeton Üniversitesi’nde, “rasyonel karar” üzerine yazdığı tezle verdi. Birbirinden çok farklı düşünsel alanlarda eserler veren Nozick’in belli başlı eserleri arasında siyaset felsefesi üzerine yazdığı Anarşi, Devlet ve Ütopya (1974); epistemoloji, kimlik, özgür irade ve etiğin temelleri üzerine kaleme aldığı Philosophical Explanations (1981); hayatta neyin önemli olduğuna dair düşüncelerini anlattığı The Examined Life (1989) ve rasyonel karar ve rasyonel inanç üzerine tezlerinin yeraldığı The Nature of Rationality (1993) yeralmaktadır. Yazarın bütün makalelerinin toplandığı Socratic Puzzles adlı eseri ise 1997’de yayımlandı. Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Robert Nozick, bir süre Amerikan Felsefe Derneği’nin başkanlığını yaptı. Halen, Amerikan Bilimler ve Sanatlar Akademisi ve Britanya Akademisi üyesidir.