Stephen A. Mitchell bu kitabında romantik aşkı ve aşkın bozulma sürecini ele alıyor. Romantik aşk arayışının canlılık ve anlam arayışına eşlik ettiğini söyleyen Mitchell, otuz senelik klinik deneyimine dayanarak çağımızda gitgide daha az rastlanan anlamlı yaşamları yaratmanın aşk anlayışımızla yüzleşmekle mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Eğer aşkın risklerinden kendimizi korumak için kullandığımız yıkıcı çabalarımızın farkına varabilirsek, aşkın sürebileceğini gösteriyor. Kitap akıcı anlatımı, örnek hikayeleri ve okuru kendi hayatı üzerine düşünmeye çağıran diliyle geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Güvenlik ve Macera
Sevgi ve Arzu
İstikrar ve Macera
Sevgi ve Romantik Aşk: İstikrarsız Bir Evlilik
Güvenlik ve Yanılsamaları
Bağlanma ve Sevginin Sıcaklığı
Güvenlik Yanılsaması ve İmgelemin Ayrışması
Tasmalı Hayvan
Güvenliği ve Arzuyu Kurgulamak

İKİNCİ BÖLÜM Cinselliğin Tuhaf Döngüleri
Seks Nedir?
Seksin Kabalığı
Freud’un İnsansı Hayvanı
Günümüzün İnsansı Hayvanı
Doğanın Doğası
Katmanlardan Tuhaf Döngülere Doğru
Kendilik/Öteki
Seks Gerçekten O Kadar Özel mi?
Ötekiler, Gerçekten O Kadar “Öteki” midir?
Kendini Bırakmak ve Kontrol Etmek
Bir Diğer Öteki
Tutkunun Kaygan Meyilleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdealizasyon, Fantazi ve Yanılsamalar
Freud’da Narsisizm ve İdealizasyon
Aile ve Eşsiz Olmanın Ortaya Çıkışı
İdealler ve Romantizm
Tutkunun İmgesel Kurguları
Kendiliklerin Bilgisi
İdealizasyon ve Tehlikeleri
Fantazi ve Erotizm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saldırganlık ve Arzunun Tehlikesi
Gizli Bir İntikam
Şahinler ve Güvercinler
Saldırganlık ve Tehlike Durumu
Arzu ve Bağımlılık
Tutku, Bağımlılık ve Saldırganlık
Denetim Stratejileri

BEŞİNCİ BÖLÜM Suçluluk ve Kendine Acıma
Sorumluluğu Taşımak
Kazan ya da Kaybet
Suçluluğa İlişkin Psikanalitik Yaklaşımlar
Suçluluktan Sığınak Olarak Suçluluk
Merhamet ve Kendine Acıma
Merhamet ve Suçluluğun Yozlaşması

ALTINCI BÖLÜM Romantik Aşkta Denetim ve Bağlılık
Deneyimin Dayanılmaz Yoğunluğu
Süren mi Sürülen mi?
İrade
Seçim ve Erotik Olan
Yoksa Aşık mısınız?
Deneyimleri ve Bağlılıkları İnşa Etmek
İki Kişilik Kumdan Kaleler
Türkçe-İngilizce Sözlük
İngilizce-Türkçe Sözlük
Konu Dizini
Kişi Dizini

Cem Alpan’ın çevirisiyle kitapçılardaki yerini alan kitap, Mitchell’ın otuz yıllık klinik deneyiminden süzdükleri ekseninde’ İlişkisel Psikanaliz’ kuramını aşka ve insan ilişkilerine uygulama çabası olarak özetlenebilir.
Alişan Çapan, Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/ask-zamana-ne-kadar-dayanir--pembenar-detay-kultursanat-1252215/

Stephen A. Mitchell, Freud ve çağdaşlarının, dönemin coşkulu bilimselciliğine kapılarak, yanılsamalardan bütünüyle arınmanın gerekliliğine dair tespitlerini sorguluyordu “Aşk Sürebilir mi?” kitabında. Mitchell, “çıplak akılcılık” diye tarif ettiği bu durumun günümüzde pek karşılığı olmadığı görüşünde.
Bülent Usta, 7 Kasım 2018, Birgün

https://www.birgun.net/haber-detay/aska-ihtiyac-236009.html

Coşku ve bağlılığı, arzu ve güvenliği, romantizm ve ulaşılabilirliği sürdürememek modern hayattaki romantik aşkın bilinen bir temasıdır. Mitchell’in psişik dünyaya dair diğer önemli sorulara da getirmiş olduğu o engin bilgi, terapötik bilgelik ve ifade zerafeti ile Aşk Sürebilir mi? bu temayı yinelemektedir.
Jessica Benjamin

_

Stephen A. Mitchell

(1946-2000) Birçok eseriyle psikanalitik teorilerin ve teorisyenlerin açıklığa kavuşmasını sağlayan Stephen A. Mitchell, William Alanson White Enstitüsü’nde ve New York Üniversitesi Psikanaliz doktora sonrası programında öğretim üyesi olarak çalıştı. Psychoanalytic Dialogues dergisinin kurucu editörlerindendir. Jay R. Greenberg ile birlikte yazdığı Object Relations in Psychoanalytic Theory (1983) doktora çalışmalarının klasik metni haline gelmiştir. Yazarın Psikanaliz/Psikoloji dizimizden çıkacak diğer eserleri şöyledir: Can Love Last? (2001, Norton), Margaret J. Black ile birlikte Freud and Beyond (1996, Basic Books).