Üniversitelerde öğrencilere ve üniversite çalışanlarına yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri üzerine hazırlanmış bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde çalışan psikolojik danışmanların yıllar içinde yaşadıkları deneyimlerin, verdikleri hizmetlerin, yaşadıkları zorlukların, ikilemlerin ve baş etme biçimlerinin bir sentezidir. Kitabın temeli daha çok deneyime dayalıyken, destekleyici bir teorik zemine de zaman zaman yer verilmiştir. Birçok yazarın katkıları ile hazırlanan eser deneyimli psikolojik danışmanlar ve psikoterapistler için çalışmalarını zenginleştirebilecekleri bir kaynak niteliği taşıyor.

 

Derleyenlerin Önsözü Filiz Yurtseven - Murat Paker

Önsöz Hale Bolak Boratav

 BİRİNCİ BÖLÜM Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık Birimlerinin Örgütlenmesi Murat Paker
Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık Birimlerinin Önemi ve İşlevi
ABD’de, Türkiye’de ve Bilgi’de PDB Örgütlenmesi
PDB’lerde Kalite Koşulları
Üniversite Yönetimi
PDB Yönetimi
PDB İşleyişi
PDB Çalışanları
Klinik Psikoloji YL ve Doktora Programları

 İKİNCİ BÖLÜM Üniversite Gençliği Döneminin Gelişimsel Özellikleri ve Psikolojik Zorlukları Gülcan Akpınar - Hande Dündar
Giriş
Bedensel ve Cinsel Gelişim Özellikleri
Bilişsel Gelişim Özellikleri
Duygusal Gelişim Özellikleri
Sosyal Gelişim Özellikleri
Kimlik Gelişimi
Sosyo-Kültürel Kimlik
Toplumsal Cinsiyet Kimliği
Cinsel kimlik
İlişkisel Gelişim
Mesleki ve Etik Gelişim
Gençlik Döneminin Gelişimsel Sancılarının Klinik Tablolara Dönüşmesi
Depresif Duygudurum
Kaygı
Kimlik Bocalaması ve İlişki Problemleri
Bağımsızlaşma-Bireyleşme Krizleri
Kendine Yönelik Yıkıcılık
İntihar
Yeme ve Beden Algı Bozuklukları
Alkol/Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı
Sanal Bağımlılık
Psikoz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi: Nedir, Ne Kadar Uzun ve Hangi Derinlikte? Sibel Halfon

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenciye Yönelik Hizmetler
BÖLÜM 4.1 Bireysel Görüşmeler Filiz Yurtseven
PDB’nde İşleyiş
Başvuru Süreci
Değerlendirme Süreci
Düzenli Görüşme Süreci
Dosyalama ve Raporlama
PDB’nde Bireysel Görüşme Verileri
Bireysel Görüşmelere Dair Bazı Kavramlar
Terapi Çerçevesi
Terapötik İşbirliği
Aktarım - Karşı Aktarım
Sürecin Sonlanması (Terminasyon)
BÖLÜM 4.2 Psikiyatrik Yönlendirmeler Simden Oral
Psikiyatrik Yönlendirme: Neden?
Birimde Yürütülen Psikiyatrik Tedaviler
Psikodinamik Psikofarmakoterapi
Üçlü Dinamikler
Aktif Terapist
Sonuç
BÖLÜM 4.3 Grup Çalışmaları Ayşegül Kumanlı Güneş
Biz Nasıl Çalışıyoruz?
BÖLÜM 4.4 Seminerler; Eğitimler ve Broşürler Alev Çavdar
Seminer ve Eğitimler
İletişim Becerileri Eğitimi
Kaygı Seminerleri
İlişkiler
Üniversite Yaşamına Uyum / Yurt Yaşamına Uyum
Yurtdışında Yaşamak
Öğrenme ve Verimli Çalışma
Öfke Kontrolü
Davetli Konuşmacıların Seminerleri
Broşürler
BÖLÜM 4.5 Akran Danışmanlık Filiz Yurtseven
Akran Danışmanlık Programı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Akran Danışmanlık Programı Planlama ve Uygulama
Eğitim Süreci
Temel Prensipler
Görüşme Öncesi Anlaşma (Kontrat)
Etik Kurallar
Gizlilik İlkesi
Süpervizyon
Kriz Durumlar ve Yönlendirme
Akran Danışmanlık Programı Tanıtımı
Akran Danışmanlık Programının Değerlendirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM Ailelere Yönelik Çalışmalar Ayşegül Kumanlı Güneş
Birimden Yardım Alan Bir Öğrencinin Durumu Hakkında Bilgi Almak İsteyen Aileler
Aile İlişkilerinde Sorunlar Yaşayan Danışanların Ailesiyle Yapılan Görüşmeler
Riskli ve Ağır Bir Ruh Sağlığı Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ailesi ile Yapılan Görüşmeler
Doğrudan Ailenin Yardım Talebi Üzerine Yapılan Aile Görüşmeleri
İstisnai Durumlar

ALTINCI BÖLÜM Personele Yönelik Çalışmalar Gülcan Akırmak
Personel-Öğrenci İlişkisine Yönelik Çalışmalar
Akademik ve İdari Kadro İçin Öğrenciye Yardım Rehberleri ve Eğitimleri
Akademik Kadro için Öğrencilerle İletişim Rehberleri ve Seminerleri
Kişisel Gelişime Yönelik Koruyucu ve Destekleyici Çalışmalar
Eğitim ve Seminerler
Bireysel Danışmanlık

YEDİNCİ BÖLÜM Kendimize Yönelik Çalışmalar
BÖLÜM 7.1 Tükenmişlik Gökçen Yıldız
Tükenmişlikle Baş Etmek İçin Öneriler
BÖLÜM 7.2 Psikolojik Danışmanlık Birimi Ekibine Süpervizyon Vermek Mıa Medına
Yapı ve Biçim
Stil
İçerik
Çeşitli Konular
Vaka Sunumları
BÖLÜM 7.3 Üniversite Psikolojik Danışmanlık Biriminde Grup Süpervizyonu Almak Hande Dündar
BÖLÜM 7.4 Alınan Eğitimler: Ekip Dinamiğini Destekleyen Çalışmalar Alev Çavdar
Eğitim, Kongre ve Sempozyum Katılımı
Ekip Dinamiğini Destekleyen Çalışmalar

SEKİZİNCİ BÖLÜM Psikolojik Danışmanlık Birimi Acil Eylem Prosedürü Filiz Yurtseven
Kriz Nedir?
Acil Eylem Planı
Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde Bireysel Görüşmelere Devam Eden Bir Danışanın Kendisine Zarar Verme Riski
Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne Bireysel Görüşmelere Devam Eden Bir Danışanın Başkasına Zarar Verme Riski
Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden Hizmet Almayan Bir Öğrencinin ya da Personelin Kendisine ya da Başkasına Zarar Verme Riski
Diğer Psikolojik Acil Durumlar
Bir Öğrencinin ya da Personelin İntiharı ya da Vefatı Ardından
Doğal Afetler, Terör Olayları gibi Travmatik Durumlarda Psikolojik Müdahale
Krize Müdahale Ekibi ve Sorumlulukları

DOKUZUNCU BÖLÜM Üniversite Psikolojik Danışmanlığında Etik Alev Çavdar

Etik İkilemler
Sonsöz Filiz Yurtseven - Murat Paker
EKLER
EK I: PDB ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
EK II: PDB ÖĞRENCİ ONAY FORMU
EK III: BROŞÜRLER
AŞK VE İLİŞKİLER
AYRILIK
BAĞIMLI MIYIM?
CİNSEL ŞİDDET
DEPRESYONDA(MI)YIM?
ERTELİYORUM
GİRİŞKENLİK
HAFIZA VE UNUTKANLIK
İLETİŞİM
İNTERNET BAĞIMLILIĞI
İNTİHARI ÖNLEME
KAYGI
KAYIP VE YAS TUTMA
KENDİNE GÜVEN
KONSANTRE OLAMIYORUM
MOTİVASYON
MÜKEMMELİYETÇİLİK
ÖFKE
RAHATLAMA TEKNİKLERİ
SINAV KAYGISI
STRES
STUDYING ABROAD
TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞ(AMA)MA
TRAVMA
UYKU(SUZLUK)
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM
VERİMLİ ÇALIŞMA
YALNIZLIK
YEMEK YA DA YEMEMEK
YURT YAŞAMINA UYUM
ZORBALIK
EK IV-A: AİLELER İÇİN ÖĞRENCİLERE YARDIM REHBERİ
EK IV-B: AKADEMİK KADRO İÇİN ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM REHBERİ
EK IV-C: İDARİ KADRO İÇİN ÖĞRENCİLERE YARDIM REHBERİ

_