Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Anadolu’daki ulusal direniş hareketini başlattığında dünya çapında pek tanınan bir lider değildi. Ancak hükümetin Atatürk’ün kamusal imajını oluşturma ve koruma konusundaki çabaları, zamanla onu birçoklarının gözünde adeta insanüstü bir figüre dönüştürdü. Sinema, bu imajın oluşturulması ve yayılmasında önemli bir rol oynadı ve Atatürk’ün modern bir ulus-devlet inşa etme projesine katkı sağladı. Buna karşın, Atatürk’ün filmlerdeki görüntülerini ve bu görüntülerin erken Cumhuriyet Türkiyesi’nin siyasi ve kültürel hayatı üzerindeki etkilerini analiz eden neredeyse hiç araştırma yoktur. Beyazperdede Atatürk, daha önce incelenmemiş çeşitli film arşivlerindeki Atatürk görüntülerini gün yüzüne çıkararak, bu dönemde sinemanın önemli, fakat paradoksal rolünü gözler önüne seriyor. Enis Dinç, sinemanın Atatürk’ün ve yeni Türkiye’nin modern imajının dünyaya sunulmasındaki önemini vurgularken, aynı zamanda bu medya aracının bazı riskler de taşıdığını ortaya koyuyor. Kitap, nadir film görüntülerinin analizinin yanı sıra mektuplar, anılar, gazeteler, raporlar, bültenler ve üretim dosyaları gibi birincil kaynaklara dayanarak okurlara dönemin çok katmanlı bir anlatımını sunuyor.

 

“Beyazperdede Atatürk, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kamusal imajının evrimi üzerine dünya çapında yazılmış ilk kitaptır. Bu iyi hazırlanmış çalışma, aynı zamanda erken Cumhuriyet’in karmaşık ve eklektik devlet kurma, ulus inşa etme ve Batılılaşma programını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.”M. Şükrü Hanioğlu, Garrett Dış İlişkiler Profesörü ve Yakın Doğu Çalışmaları Profesörü, Princeton Üniversitesi, ABD

“Eşsiz kaynaklara dayanan bu son derece özgün çalışma, erken dönem Türk sinemasının tarihini Atatürk’ün kamusal imajıyla ilişkilendirerek modern Türkiye’nin kurucu mitini inceliyor.”Frank van Vree, Savaş, Çatışma ve Hafıza Tarihi Profesörü, Amsterdam Üniversitesi ve NIOD Enstitüsü Direktörü, Amsterdam, Hollanda

Teşekkür

Giriş
Malzemeler
Bölümlerin Anahatları

1 Osmanlı İmparatorluğu’nda Sinemanın Erken Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Halk Sineması
Savaş Dönemi Sineması
Sonuç

2 İstiklâl Mücadelesini Filme Almak
Yerli Film Yapımcıları
Yabancı Film Yapımcıları
Sahipsiz Filmler
Mustafa Kemal Sinemada
Sonuç

3 Moderniteyi Sahnelemek: Mustafa Kemal Atatürk’ün Orman Çiftliği’ndeki Filmi
Mustafa Kemal Filminin Çekimleri
Açılış Konuşmaları (1. Sahne)
Fıskiye (2. Sahne)
Bahçe (3. Sahne)
İnekler (4. Sahne)
Kümes Hayvanları (5. Sahne)
Koyunlar (6. Sahne)
Traktörler (7. Sahne)
Makine Atölyesi (8. Sahne)
Kadın, Sevimli Kadın (9. Sahne)
Filmin Talihi
Sonuç

4 Bir Amerikalıyı Nasıl Etkilersin?: Filmin Gücü
Julien Bryan Kimdir?
Varış
Bryan Atatürk’le Tanışıyor
Bryan’ın Çekimi Sonrasında Yaşananlar
Sonuç

5 Tüm Türklerin Babası: The March of Time Haber Filmleri Atatürk’ü Ne Şekilde Gösterdi?
Haber Filmi ve The March of Time
Tüm Türklerin Babası
Ara Başlık 1
Ara Başlık 2
Ara Başlık 3
Ara Başlık 4
Sonuç

Sonsöz Atatürk’e Tarihsel Bir Perspektiften Bakmak
Atatürk’ün Çağdaşı ve Önceki Dönemlerdeki Liderlerle Karşılaştırılması
Dönemin Resmi Medyasında ve Günümüz Medyasında Atatürk İmajı
202 Son Sözler

Kaynakça
Dizin

_