Annelik, kişinin tüm hayatını ve iç dünyasını değiştiren yeni tecrübeler kazandırır. Bu, tercihleri ve öncelikleri değiştiren bir süreçtir. Bu değişim sürecinden geçerken anneler, bebeklerini hayatta tutma kaygısı gibi daha önce tecrübe etmedikleri türden korkularla karşı karşıya kalırlar. Psikiyatrist Daniel N. Stern, pediyatrist, çocuk psikoloğu Nadia Bruschweiler-Stern ve gazeteci Alison Freeland ile yazdığı bu kitapta, anneliğin psikolojisini ortaya koyuyor. Annenin doğumdan önceki ve sonraki aylarda psikolojik olarak doğuşunun, yüzlerce anneyle yapılan röportajlar ve vaka incelemeleriyle incelendiği bu kitap yeni anneler için eşsiz bir kaynak niteliğinde. Yazarlar ayrıca, annenin işe dönüşü, babalık kavramı, evlat edinme ve erken doğum gibi konulara da değiniyor. Hamilelik boyunca ve sonrasındaki tecrübelerine dayanarak, anne adayları ve anneler değişen vücutlarından, emzirmenin ya da biberonun faydalarından, yorgunluktan ve işe dönüp dönmeme ikileminden bahsediyor._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 

Teşekkür
Türkçe Çeviri Editörünün Önsözü

GİRİŞ Annelik Zihin Yapısı
Kız Çocuk Olmaktan Anne Olmaya Geçiş
Diğer Kadınlara Dönmek
Kocanızı Farklı Bir Şekilde Görmek
Yeni Üçgenler Oluşturma
Bebeğinizin Hayatta Kalmasını Sağlamak
Onay Arama
Sevmek ve Sevilmek
Değişen Duyarlılıklar
Sezgilerinizi Kabul Etmek
Bebeğinizi ve Kariyerinizi Dengelemek
Toplumda Yeni Bir Yer Edinmek
Ailede Yeni Bir Rol Edinmek
Yeni Bir Takvim Yazmak
İş Sahipliğini Keşfetmek
Annelik ve Geniş Anlamda Toplum
Bir Kadın Ne Zaman Anne Olur?
Anne Olmak: Üç Aşamalı Süreç
Bu Kitaba Giden Yol

BİRİNCİ KISIM Anne Olmaya Hazırlanmak
1 Hamilelik: Yeni Kimliğinize Hazırlık
Bağlanma
Diana - Uzaktan Görünüm
Emily - Yakın Çekim Görünüm
Margaret - Ortadan Görünüm
2 Doğum Yapmak: Geçiş Zamanı
Kapasitelerinizin Sınırında
İlk Ağlama
Bebeği Karnında Yatırmak
Bakış
Emzirme ve Ağırlık Merkezinde Değişim
Alınganlık ve Koruma Davranışları
Memnuniyet
3 Kendini Doğrulayan Kehanetler ve Yeni Roller
Hayali Bebek Annenin İhtiyaçlarını Doyuruyor
Koşulsuz Sevgi
İkame Bebek
Bir Antidepresan Olarak Bebek
Temsilci Bebek
Hayali Bebeğin Evliliğinize Etkisi
Tutkal veya Tehdit
Rekabet Olarak Bebek
Mükemmel Aileyi Hayal Etmek
Hataların Taşıyıcısı Olarak Bebek
Hediye Olarak Bebek
Hayali Bebek ve Ailenin Kaderi
Sosyal Hareketlilik için Araç
Aile Geleneklerinin Ağırlığı
Hayalî Uzlaştırıcı
Aile Mitolojisinin Rolü

İKİNCİ KISIM Bir Anne Doğuyor
4 Bebeğinizin Hayatta Kalmasını Sağlamak
Bebeğinizin Hayatta Kalmasını Sağlamak
Bebeğinizin Büyümesini ve Gelişmesini Sağlamak
Doğuştan Anne miyim?
Annenin Korkusuna Farklı Bir Bakış
Yorgunluk, Ateşle İmtihan
5 Sevmek: Yakın Sorumluluk
Besleme
Oyun
Özdeşim Kurmak ve Sevmek
6 Onay Arama
Diğer Kadınların Psikolojik Desteği
Onaylayıcı Çevrenin Erişimi
Çocukluk Anıları: Sessiz Düşünme
“Kendi Annem Gibi Olacak mıyım?" – Bağlanma Örüntüleri
Anneler Kendi Geçmişlerinin Kaderinden Nasıl Kaçarlar?
Üçgenleri Kaydırmak
7 Bir Anne Konuşuyor
8 Joey ve Annesinin Günlüğü

ÜÇÜNCÜ KISIM Anne Uyum Sağlıyor
9 Özel İhtiyaçlar: Prematüre veya Engelli Bebekler
Geleceğin Sonu
Bebeğin Sorununu Öğrenmek
Engelin Ötesini Görmek
Bebeğinizle Özdeşim Kurmak
Anne Kendini Nasıl Görür?
Bağlanma Engelleri
Sevmeye Engeller
Evliliği Yeniden Keşfetmek
Eşi Suçlamak
Evliliğe Tehdit
Engellerin Üstesinden Gelmek
10 Kariyeriniz - Ne Zaman?
Politik ve Finansal Gerçeklikler
Çatışma Başlar
Kararın Kalp Ağrısı
11 Kocalar ve Babalar
Kültürel İnanışlar
Geleneksel
Eşitlikçi
Keşfedilmemiş Ada

Sonsöz
Türkçe-İngilizce Sözlük
İngilizce-Türkçe Sözlük
Dizin

Dili anlaşılır, çevirisi duru. Bol bol annelerle ve bir miktar da babalarla görüşmeler yapıldığından sık sık deneyimlere yer veriyor; yer yer kahkahadan kırıp geçiriyor.
Ezgi Berk, 1 Kasım 2014, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/8356/kadinin-yeniden-dogusu

Anne olmaya hazırlanırken bir çok konuda bir sürü kitap okumuştum: Hamilelik nasıl bir süreçtir, beni neler bekler? Doğum nedir, nasıl yapılır? Bebeğe neler alınmalı, odasında ne olmalıdır? Bebek nasıl uyutulmalı, gazı nasıl çıkarılmalıdır? Ama hiç ”Anne olunca ne olur?” üzerine bir kitap okumamıştım. İşte bu kitap bu soruya yanıt veriyor.
Blogcu Anne, 18 Ekim 2014

http://blogcuanne.com/2014/10/18/haftanin-kitabi-bir-annenin-dogusu/

Hamileliğinin son demlerinde olan ve zamanı olan, okumak isteyenlere, bir de yeni veya değil kesinlikle annelere öneririm. Sizi anlayan birilerinin olduğunu bilmek, çok güzel oluyor.
Ege'yle Hayat, blog

http://annegazetesi.blogspot.com/2016/01/bir-annenin-dogusu.html

Annelik, hamilelik ve doğum üzerine yazılmış pek çok kaynak anne adaylarına kendi vücutlarındaki değişimler hakkında bilgiler sunar. Hafta hafta anne adayının vücudundaki değişimleri ve gelişmekte olan bebeği betimleyerek annenin bundan nasıl etkilendiğini anlatılar. Bir Annenin Doğuşu ise bu noktada anneliğin fiziksel değişimlerinden ziyade ruhsal ve zihinsel değişimleri üzerine odaklanmasıyla öne çıkıyor.
Uzman Klinik Psikolog Börte Özdemir

http://www.icimizdekiebeveyn.com/bir-kadin-ne-zaman-anne-olur/

Dr.Stern’e göre anne olmak bir kimlik değişimidir ve bir kadının hayatı boyunca tecrübe edeceği en önemli fiziksel ve psikolojik değişimdir.
Libido Dergisi, 3 Ağustos 2017

http://libidodergisi.com/bir-annenin-dogusu/

_

Alison Freeland

Royal Ottowa Sağlık Bakım Grubu’nda Psikiyatri yönetici asistanı, hastanenin üst düzey yönetim ekibi üyesi ve klinik yönetim başkanıdır. Akıl sağlığı hizmetlerinin temininde klinik, medikal kadro ve finansal konulara ilişkin çok sayıda komiteye katılmıştır. Klinik çalışmalarını Royal’s Community Mental Health bünyesindeki sığınaklarda ve şehir içi temsilciliklerinde psikiyatrik danışman olarak sürdürmektedir. Ekiplerle birlikte mental hastalıkları, bağımlılıkları olan evsiz kişilere birincil bakım ve destek çalışmalarında bulunmaktadır. Dr. Freeland, aynı zamanda Ottawa Üniversitesinde doçenttir ve Psikiyatri Bölümü Uygulayıcı Birimi’nde görev yapmaktadır. Karmaşık psikiyatrik hastalık ve bağımlılıkları olan kadınların tedavisinde en iyi tedavileri geliştirmek ve cinsiyet hassasiyetli psikiyatrik tedavi konularıyla ilgilenmektedir ve Royal Kadın Akıl Sağlığı Programı’nın açılmasını sağlamıştır. Kaleme aldığı önemli eserleri şunlardır: Journey to Motherhood (Prentice Hall Press, 1990) ve The Healing Power of Movement (Lisa Hoffman ile birlikte – De Capo Press, 2002).


Daniel N. Stern

Cenevre Üniversitesi Psikoloji Fakültesinde profesör, Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi New York Hastanesi’nde Psikiyatri Bölümü misafir profesör ve Columbia Üniversitesi Psikanaliz Merkezi’nde dersler veren Stern, 30 yılı aşkın bir süre boyunca, araştırma ve pratik arasında, gelişimsel psikoloji ve psikodinamik psikoterapi arasında, çocuk gözlemi/deneyi ve erken tecrübenin klinik rekonstrüksiyonu arasında, kişilerarası ve içruhsal (intrapsychic) algılar arasındaki ilişkiler üzerine çalıştı. Kaleme aldığı önemli eserleri şunlardır: The First Relationship: infant and mother, (Harvard University Press, 1977); The Interpersonal World of the Infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology (Basic Books, 1985) [Bebeğin Kişilerarası Dünyası, Psikoterapi Enstitüsü, 2000]; The Journal of a Baby (Basic Books, 1990) [Bir Bebeğin Günlüğü, Litera, 2011]; The Motherhood Constellation: a unifying view of parent-infant psychotherapies (Basic Books, 1995) ve The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life (Norton, 2004) [Psikoterapi ve Günlük Yaşamda Şu An, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 2000].


Nadia Bruschweiler-Stern

Pediyatri ve Pedopsikiyatri alanlarında uzmandır. İsviçre Brazelton Merkezi’ni kurmuş ve yönetmiştir. Eğitimini Cenevre Üniversitesi’nin ardından ABD Brown Üniversitesi’nde ve ardından Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Klinik çalışmaları beslenmenin erken gelişimi, ebeveynlerin dönüşümü ve doğumla alakalı tüm ilişkilerin başlangıcını kapsar. Bruschweiler-Stern, Psikoterapi ve Psikiyatride Önlem alanında bilimsel araştırma ödülü almıştır. 1994’ten beri, Boston Değişim Süreci Çalışma Grubu (Boston Change Process Study Group) üyesidir; Karlen Lyons-Ruth, Alec C. Morgan, Jeremy P. Nahum, Bruce Reis, Daniel N. Stern ve Louis W. Sander ile birlikte, çocuklarda gelişimsel değişimin ışığında psikoterapide değişim sürecini çalışmaktadır. Aynı zamanda bu kişilerle birlikte pek çok makalenin ve Change in Psychotheraphy – A Unifying Paradigm (Norton, 2010) adlı kitabın yazarlarındandır.