Çağdaş sosyal bilim araştırmalarının en etkili isimlerinden biri olan Pierre Bourdieu’nün ilk dönem çalışmaları arasında yer alan Bir Pratik Teorisi için Taslak, iki kısımdan oluşuyor. İlk basımı 1972 yılında gerçekleşen kitabın “Kabiliye Üzerine Üç Etnoloji Çalışması” başlıklı ilk kısmında Bourdieu, Cezayir’in kuzeyinde dağlık kıyı bölgesi Kabiliye’de şeref kavramına yüklenen anlam ve rolleri, dil ve anlatılar üzerinden inceleyerek topluluk ilişkilerinin kurallarına ve yaptırımlarına dikkat çekiyor. Bu kısımdaki ikinci bölümde, Kabiliye evlerinin mekânsal kurgusu ile gündelik pratikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki ele alınıyor. Son olarak, akrabalık ilişkileri, evlilik stratejileri ve yeniden üretim mekanizmalarını inceleyen Bourdieu, Kabiliye topluluklarının pratiklerindeki sistemliliğin detaylı bir incelemesini sunuyor. “Bir Pratik Teorisi için Taslak” başlıklı ikinci kısımda, bilimsel araştırmada gözlemcinin ve teorik bilginin konumlarına ilişkin bir incelemenin ardından Bourdieu; yapı, pratik, beden ve zaman başlıkları altında pratiğin teorisini şekillendiriyor. Bourdieu düşüncesinin yapıtaşlarından habitus ve sembolik sermaye kavramlarının öne çıktığı bu teorik kısımın ardından kitap, “Ekonomik Pratikler ve Zamansal Yatkınlıklar” başlıklı sonuç mahiyetinde bir ek bölümle son buluyor._x000D_

Düşünürün Cezayir çalışmalarıyla başlayan ilk dönem eserlerini ve temel kavramlarını anlamak için bir giriş niteliği taşıyan eserin, akademisyenler ve öğrenciler için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz.

Çevirmenin Notu

BİRİNCİ KISIM Kabiliye Üzerine Etnolojisi Üzerine Üç Çalışma
Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM
Şeref Duy(g)usu
Meydan Okuma ve Karşılık Verme Diyalektiği
Şeref Meselesi ve Şeref: Nif ve Hurma
Şeref Ethosu

İKİNCİ BÖLÜM
Ev veya Ters Dönmüş Dünya

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İrade ve Temsil Olarak Akrabalık
Akrabalık Temsilleri ve Temsil Akrabalığı
Yararlılık, Uygunluk ve Uygunluğun Yararlılığı
Kolektif İnançlar ve Sofu Yalanlar
Olağan ve Olağandışı
Evlilik Stratejileri ve Toplumsal Yeniden Üretim

İKİNCİ KISIM Bir Pratik Teorisi İçin Taslak
Önsöz
Gözlemlenen Gözlemci
Teorik Bilginin Üç Kipi
Yapılar, Habitus ve Pratikler
Yapıların Bedene Katıştırılması
Kural Yanılsaması
Geometrici Beden
Zamanın Eylemi ve Eylem Zamanı
Sembolik Sermaye
EK Ekonomik Pratikler ve Zamansal Yatkınlıklar
Dizin

_

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu 2002 yılındaki ölümüne dek, Collège de France’ta Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptı; Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la recherche en sciences sociales adlı gazete ile Editions Raisons d’agir adlı yayınevini yönetti. 20. yüzyılın en etkin düşünürleri arasında yer almış ve neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir adamlarından biri olmuştur. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.