Toktamış Ateş devrimi, “bir toplumdaki siyasal, ekonomik yararlanma olanaklarının, toplumun geniş kesimleri lehine hızla değişmesi” biçiminde tanımlarken; bunun siyasal alanda “katılım”ın artması, ekonomik alanda “paylaşım”ın dengelenmesi ve vatandaşlara her alanda “fırsat eşitliği”nin tanınması olarak yorumluyor. Bu kitap, yazarın devrimin kendine özgü sonuçlarını da içeren yorumunu temel alarak; çeşitli dönemlerde kaleme aldığı yazılarının belirli bir sistematik içinde biraraya getirilmesiyle oluştu. “Devrimi Sevmek ve Devrimci Olmak”, “Kemalizm diye, diye..”, “Laiklik ve İrtica”, “Atatürk Diktatör mü ?”, “Devrimin Temel Taşları”, “Sosyal Demokrasi ve Tercihler” gibi bölüm başlıkları altında derlenen yazılar, Toktamış Ateş’in demokratik ve hoşgörülü bakış açısını verirken; Atatürkçülük, laiklik ve ulusal egemenlik konusunda yerleşik dogmalara karşı çağdaş bir değişimi içeren, “Mustafa Kemal’i asla bir beton heykel ya da tartışılmaz bir tabu olarak değil, laik Cumhuriyetimizin sevgi dolu yüreği olarak” gören anlayışını da yansıtıyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Devrimi Sevmek ve Devrimci Olmak
Biz Devrimi Çok Seviyoruz
Devrimci Kimlik ve Devrimci Mücadele
Gönenci Paylaşmak
İlerici Olmak ya da Olmamak
Eylem Yapmak

İKİNCİ BÖLÜM Kemalizm Diye, Diye
Kemalizm’in Özü
Atatürkçüler ve Karşıtları
Nasıl Atatürkçü Bunlar?
Büyük Taarruz ve Türk Ulusu
Atatürk ve Medenî Bilgiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Laiklik ve İrtica
İrtica Geliyor (mu?)
İrtica ve Türkiye’deki Boyutları
Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
Laiklik ve İrtica

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atatürk Diktatör mü?
Mustafa Kemal ve Meşruiyetçiliği
1920’den Günümüze Ulus Egemenliği
Başkumandanlık Yasası ve Diktatörlük
1921 Anayasası: Ulus Egemenliğinin Kesin Belgesi
Çağdaş Türkiye’de Halk Egemenliği Anlayışının Gelişimi

BEŞİNCİ BÖLÜM Devrimin Temel Taşları
Millî Mücadele’nin Malî Kaynakları
Lozan Barış Antlaşması 60 Yaşında
Lozan’ın Düşündürdükleri
Cumhuriyetin Anlamı
Cumhuriyeti Anlamak
Cumhuriyete Sahip Çıkmak

ALTINCI BÖLÜM Sosyal Demokrasi ve Tercihler
Sosyal Demokrasinin Sınıfsal Tabanı
Sosyalizmin Sonu mu?
Destursuz Bağa Girmek
Resmî İdeoloji ve Ötesi
Sosyal Demokratların Birliği
SHP’nin Zaafı
Altı Ok’un Düşündürdükleri
Siyasal Tercih Sorunu
Değişme Hazır Olmak ve CHP

SONUÇ İktisatçı Olmak
Dizin

Toktamış Ateş için galiba en kısa tanım bu olsa gerek: Hoşgörülü ve Atatürkçü.
Taha Akyol, 21 Ocak 2013, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/toktamis-ates-e-saygi-22404557

_

Toktamış Ateş

1944 İstanbul doğumlu olan Toktamış Ateş, orta öğrenimini Avusturya Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Vefa Lisesi’nde yaptı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi’nin İktisat Bölümü’nü bitiren Ateş, 1982’de profesör oldu.
İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra ders vermek için çeşitli dönemlerde ABD (Iowa) ile Almanya’da (Berlin – Münih) bulundu. 2013 yılı Ocak ayında hayatını kaybeden Ateş, son olarak kurucuları arasında yer aldığı Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyordu.
30’dan fazla kitap yayınlayan Ateş, 10 yılı aşkın bir süre boyunca Cumhuriyet gazetesinde yazmıştı. Ateş, ölümünden önce Bugün gazetesi’nde yazarlık yapmaktaydı.