Kitapta, toplumsal uyuşmazlıkların barışçıl çözümü çerçevesinde kavramsal ve pratik araçlar, çatışmaların incelenmesinde oyun-kuramsal modelleme, uzlaştırma amaçlı üçüncü taraf müdahaleleri ve uluslararası yaptırımlarda meşruiyet olgusu ile paralel diplomasi konuları güncel örnekler üzerinden inceleniyor.

Derleyenler ve Yazarlar
Giriş
1 Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümü ve Liberal Uluslararası İlişkiler Kuramı: Dış Siyaset Vasıtalarına Bütüncül Bir Yaklaşım
Nimet Beriker

2 Barış ve İhtilaf Çözümü
Reşat Bayer

3 Uluslararası Çatışma Müdahalelerinde Meşruiyet Kavramı
Doğa Ulaş Eralp

4 Uyuşmazlıkların Oyun-Kuramsal Modellenmesi: İran-ABD Nükleer Anlaflmazlığı
Serdar Güner

5 Çatışma Ortamlarında Üçüncü Tarafların Uzlaştırma Amaçlı Müdahaleleri: Paralel Diplomasiye Eleştirel Bir Bakış
Esra Çuhadar Gürkaynak

6 Etnik Çalışmaların Çözümünde Siyaset Bilimi ve Uyuşmazlık Çözümü Yaklaşımları
Ayşe Betül Çelik

Sonuç
Nimet Beriker

Sözlükçe
Dizin

_